Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

dito dato mødt Hans Hansen som hafer lært de vellovlige Skomager Haandværk her i Byen og begierede til borger at antages, samt at nære sig af det lærte Skomager Haandværk, hvortil han blev admitteret med henviisning til Lauget der at opfylde sine Pligter og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Troskabs Ed., rømt. 28. November Markeds Kræmmer og Knapmager Martin Henrik Stennerkil mødte for Raadstue Retten og begierede til Handels Mand i blandet Kiøbmandsværk Tall og som Borger fremdeles samt Kiøb og Handels Mand og med denne at nyde liige Forhold, hvilket han begierede, da det er beviiseligt, at han har kiøbt til Forhandling paa indeværende Aar Fabrigve aarlig og for dette Aar forlangt ? Summer ved Forordningen af 1758 den 28. Oktober tilholdes og derfor er ingen Kiøbmands Laug denne hans begiering ikke efter og følgelig blev han iblandt Kiøb- og Handels Mændene Tall antaget og indforstaaet og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed.. er død. d. 2. Dec. Jens Rasmussen Fisher, barnfødt paa Falster og ellers lært Pottemage Haandværk i Nykøbing, som efter begiering blev til Pottemager antaget deraf at nære sig og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed. død. dito Niels Nielsen, Frie Karl, som hand faaet til ægte Peder Nielsens Enke her i Byen, mødte og foreviiste Pas fra Sparesholm Gods her i Sealand, med begiering til Borger at antages paa at nære sig det samme som hans Formand nemlig Værtshushold, Træskab og Jyde Potter, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Troskabs Ed., død.

1777

d. 3. Marts indfandt sig for Raadstue Retten Sr. Benjamin Horneman, Kiøbmands Svend og meldte sig til Borger at ville antages paa at nære sig af Kiøbmandsskab, ligesom hans Fader Sr. Wilcher Hornemann Ljoredlen har haft og til samme han andraget med Beholdningen af de baade friske og forøvrige ? fra Kongel.. Fabrigve indkøbte ? hvorfor med maade, som hans handel til Forhandlingens Fortsættelse her andrager og nyder han lige Ret og Rettighed med de andre KIøbmænd som nævnt foran., er død. 1. Maj Hans Thomsen Landberg som hafer lært den lovlige Skrædder Profession i Roskilde efter foreviist Lære brev og aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed sig deraf at ville nære, hvorpaa han blev henviist til Lauget der at opfylde sine Pligter. d. 4. Juli Peder Johansen, som hafer lært det lovlige Skomager Haandværk i Kiøge anmeldte sig at ville til Borger antages paa at nære sig af Skoflikker her i Byen paa egen tid, men som han agter at være Mester Skomager her i Byen, saa har han lovet, naar hans registrering at forflytte den til Paategning ved Laugs Samling og paa samme maade aflagde han sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed. 28. August Anders Pedersen Friedberg af Professon Skomager, som han hafer lært her i Byen hos Mester Sommer, Skomager mødte og i dag aflagde sin borgerlige ed at nære sig af Skoflikker med forpligt om at give sig i Lauget paa lovlig Maade naar hans evne og omstændigheder samme vil tillade. dito Anders Nielsen, frie Karl fra Holmegaards Gods mødte og aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af Værtshushold og Daglejer efter at han forhen havde foreviist et friheds brev af 20. Aug. 1767 som her fra Raadstuen blev paategner og ham tilbageleveret.

43

Made with FlippingBook - Online magazine maker