Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

fornævnte Handling med Marskendiser Kram og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død.

den 4. Juli Andreas Rølling mødte for Radstue Retten og tilkendegav at hafer lært det lovlige Skomager Haandværk her i Byen, hvorpaa han aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed.

den 7. indfandt sig for Raadstue Retten Willum Jensen, Pottemager Svend fra Slagelse, som begierede til Borger at blive antaget og nære sig af den for sin Faders Glen Willumsen, Pottmager i Slagelse lærte Profession og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed.

den 14. dito fremstod for Raadstue Retten Sr. Peter Nagel, som er kommet fra Kbhavn. og vandt Borgerskab paa at nære sig af Borgerlig Næring med Brøggen og Brændevin., død.

Juli Jens Christensen aflagde Borgelig Troskabs Ed at nære sg af Bryggen og Brændevin., borte.

August den 1. Søren Brønlund, af Profession Hattemager mødte for Raadstue Retten og aflagde sin Borgrlige Troskabs Ed at nære sig af samme Profession., død.

Sept. 22. Johan Friederich Sperøl fremstod for Raadstue Retten og begierede til Borger at antages at nære sig af Tømrer Profession, som han beviiste lovlig at hafer lært og derom foreviiste Vandel beviiser, altsaa blev til Borger antaget., død. Oktober 25. Christian Løberg, Bager Svend, som hafer lært det lovlige Haandværk hos afg. Rasmus Olsen Addit Bager, og der blev Svend 1757, fra tiden til hand har tient som bager Svend her i Byen, blev til Borger og Bager antaget af det lovlige Haandværk sig at nære, derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død.

1775

Marts 29. Matthias Bastian Møller, som hafer lært det lovlige Skomager Haandværk i Kbhavn, mødte for Raadstue Retten og begierede til Borger at antages for at nære sig som Mester Skomager her i Lauget, hvortil han blev admitteret og derpaa aflgde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed. død.

Juni 19. Joseph Fridler blev antaget til at nære sig af Sigtmager og Søllsætter Profession, som han hafer lært i Bøhmen og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død.

dito Søren Jensen vandt Borgerskab paa at nære sig af Brændevinsbrænding, Værtshushold og Træforhandling., død.

Juli 6. Peter Christian Mortensen, Annert af Profession Skomager, hvorpaa han vandt Borgerskab., død.

dito Peder Nielsen, Garver Svend med tilnavn Bang vandt Borgerskab paa at nære sig af den lærte Garver Profession og efter sine fattige Omstændigheder at garve for for Skomagere.

21. August Albrecht Model, som hafer købt Hus her i Byen, blev antaget til Borger her i Byen som galantvis Kræmmer og Markeds Kræmmer og ellers nære sig som Jernhandler og Borger her i Byen., er død i Gottorp førdt i Aaret 1779 efter ? af 22. og 31. Marts e.a.

41

Made with FlippingBook - Online magazine maker