Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Do Johan Martin Matheus Hæsler, ligesaa., borte

Do. Jørgen Casper Faltz som Væver., borte.

d. 22. Marts Mathias Peter Berner vundet Borgerskab som Murermester., død.

Do. Andreas Borshost vundet Borgerskab som Handelsmand og at brygge og brænde, ligesaa død.

d. 30. Aug. Peter Christopher Haujst vundet Borgerskab som Hattemager., død.

Do. Erich Buch vundet Borgerskab som Værtshusholder., død.

Do. Daniel Ludvig Draminhay vundet Borgerskab som Guldsmed., ligeledes død.

d. Nikolaii Zeiniqse vundet Borgerskab som Sadelmager.

d. 20. Sept. Friederich Christian Buus vundet Borgerskab som Værtshusholder samt at handle med Trætøj og Jydepotter.,rømt..

d. 29. Novb. Jonas Tønnesen vundet Borgerskab som Farver., død.

Do. Anders Larsen vundet Borgerskab som Tømmermand og Handler. Død.

1799

d. 9. Maj Johannes Christian Graff vundet Borgerskab som Skræddermester., opsagt d. 10. Januar 1843.

d. 5. Sept. Hans Daase vundet Borgerskab som Handelsmand i Compagni med Peder Aaris., død, enken opsagt Borgerskab 11. Januar 1837.

do. Johan Christian Steneyke vundet Borgerskab som Kiøbmand.

Do. Knud West Lange vundet Borgerskab som Værtshusholder.

Do. Berent Andreas Wollander vundet Borgerskab som Skrædder., død.

Do. Hans Peter Petersen vundet Borgerskab som Parykmager., død.

12. Sept. Peder Aaris vundet Borgerskab som Handelsmand i Compagni med Hans Daase., død.

Do. Søren Nielsen vundet Borgerskab som Slagtermester., død.

Do Zacarias Petersen vundet Borgerskab som Handelsmand.

Do. Hans Almgreen vundet Borgerkab som Garver, død.

1800

d. 16. Maj Hans Jensen vundet Borgerskab som Brændevinsbrænder og Værtshusholder., død.

Niels Jacobsen ligeledes som Brændevinsbrænder og Værtshusholder., ligesaa.

54

Made with FlippingBook - Online magazine maker