Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

d. 17. Juli Magnus Curtiur som Brændervinsbrænder og Værtshusholder., bortrejst.

Sofus Bundsen som Guldsmed., død.

Peder Niels Siersen som Smedemester., død 1825.

Meir Eisensøe som Murermester.

24. do. Jens Albrecht som Murermester., ligesaa død.

21. Aug. Ole Andersen som Tømmermester., ligesaa død.

16. Oktober Sigvard Christian Kruuse som Skomager.

Johan Christian Soldatz som Skrædder., død.

Magnus Bernhardt Siemsen som Handskemager eller Brændevinsbrænder., ligesaa.

Hans Christophersen som Værtshusholder., død.

Rasmus Larsen som Murermester.

1801

Den 25. Marts Nikolaj Raunholt vundet Borgerskab som Kiøb- og Handelsmand.

Do. Niels Albretsen som ?

Den 9. April Henrik Lindholm som Kiøb- og Handelsmand., død.

Niels Hansen som Værtshusholder og Spækhøker. Borgerskabsbrev er nu udmeldt.

Hans Birchendahl som Høstmøller?, død.

Nikolaj Jørgensen Kreyners som Skoflikker., død.

Lars Hansen som Skoflikker., død.

Knud Rasmussen Witt som Skomagermester., død.

Den 16. April Svend Friberg som Gørtler.

Den 16. Juli Henrich Bruun, Snedkersvend vundet Borgerskab som Snedker.

Den 8. Oktober Jørgen Lange, Feldberedersvend vundet Borgrskab som Feldbereder., bortrejst.

1802

Den 3. Febr., Ole Johansen af ? vundet Borgerskab som Skipper., død.

Den 25. Marts Frands Liborius Schmidt vundet Borgerskab som Handelsmand., bortrejst.

55

Made with FlippingBook - Online magazine maker