Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Den 8. April Christian Rølling Rasmussen vundet Borgerskab som Skomager., bortrejst,

Den 6. Maj Mathias Pedersen Møller vundet Borgerskab som Brændevinsbrænder og Værtshusholder.

Den 21. dito Rasmus Hemmingesen vundet Borgerskab paa at handle med Urtekram og ? Varer., bortrejst ligesaa.

d. 3. Juni Johan Christopher Mielesk vundet Borgerskab som Gæstgiver og Værtshusholder., har opsagt sit Borgerkab d, 17. Jan. 1811, død.

Gervin Ezefuid vundet Borgerskab som Handelsmand.,har opsagt sit Borgerskab den 7. Okt. 1813.

17. Juni Jørgen Kjertmann vundet Borgerskab som Sadelmager.

24. do. Niels Sundstrøm vundet Borgerskab som Skrædder.

24. Juli Christian Sorterup vundet Borgerskab vundet Borgerskab som Skrædder.. død.

1803

Den 21. April Hans Christian Møller, Snedkersvend vundet Borgerskab som Snedker., død.

Do. Jacob Henrich Løvstrøm, Drejersvend vundet Borgerskab som Drejer., ligesaa.

Do. Johan Elberts, forhen Hattemager og Borger I Kerteminde vundet Borgerskab som Hattemager., bortreist.

d. 5. Maj Rasmus Nielsen Høyer, Snedkersvend vundet Borgerskab som Snedker.

d. 8. Sept. Søren Sørensen Bager, Rebslagersvend vundet Borgerskab som Rebslager., død.

d. 15. do. Christian Lindholm, Bagersvend vundet Borgerskab som Bager., ligesaa.

8. Dec. Ole Johansen, Skomagersvend vundet Borgerskab som Skomagermester., død.

1804

28. Juni Chresten Jacobsen vundet Borgerskab som Handelsmand., nu Bager.

9. Juli Christian Hermansen vundet Borgerskab som Handelsmand., død.

12. do. Friederich Pagh vundet Borgerskab som Brændevinsbrænder og Værtshusholder., død.

Do. Carl Wilmann vundet Borgerskab som Handelsmand., død.

9. Aug. Peder Christian Jensen vundet Borgerskab som Skomager., død.

27. Sept. Moser Gotthcalp vundet Borgerskab som Handelsmand., ligesaa.

1805

d. 2. Maj Hans Henrich Gielf vundet Borgerskab som Kiøbmand.

56

Made with FlippingBook - Online magazine maker