Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Ole Pedersen Rønne som Murermester., død.

27. Juni Friederich Christian Løberg som Giørtler., bortreist.

11. Juli Hans Friderich Hansen som Brændevinsbrænder og Værtshusholder., ligesaa.

Anders Kragh som Hestmøller?, død.

25. Juli Ole Jensen som Brændevinsbrænder og Værtshusholder., død.

Christian Evers som Skrædder., bortreist.

1806

12. Juni Johan Christopher Olthasen som Tømmermand., død 1827

Ole Jensen Ravn som Skræddermester., død.

Hans Nielsen Orup som Spækhøkker.

Juli 10. Bent Hansen Lundbye som Bødker., bortreist.

Okt. 9. Simon Christian Mørch som Kiøb- og Handelsmand., død.

1807

Jan 22. Johannes Scheeiter som Kiøb- og Handelsmand., bortreiist.

Dito dato Niels Jørgen Strøyer som Tømmermester., død.

Dito dato Christian Jørgensen som Slagter., død.

Febr. 19 Mads Michelsen Oldrup som Brændevinsbrænder.

Febr. 26. Andreas Andersen som Brændevinsbrænder., død.

Juni 11. Peder Hansen som Bødker.

Juli 2. Jørgen Peter Møller som Kiøb- og Handelsmand., død.

Juli 16. Peder Poulsen som Hattemager.

Mig foreviist som Visitation., Næstved Raadhus den 17. Juli 1807. ?

Juli 30. Mads Michelsen Oldrup som Brændevinsbrænder samt Værtshusholder 15. Maj 1822 tilført Borgerskabsbrev.

Nov. 5. Jørgen Andreas Jacobsen som Kiøbmand., bortreist

Dec. 17 Friderich Wirenfeldz Galle som Værtshusholder.

Ligeledes foreviiste paa Næstved Raadhus med Visitation den 23. Maj 1808. ?

57

Made with FlippingBook - Online magazine maker