Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

1808

3. Marts Johan Martin Baache vundet Borgerskab som Pottemager.

10. Marts Hans Friederich Soldath som Murermester. Død.

13. April Jens Christensen som Hestmøller., bortreist.

Dito dato Andreas Taagerup Brændevinsbrænder., død.

Aug. 4. Christian Christopher Fraar som KIøbmand., bortreist.

Ditto dato Benjamin Hornemann Simonsen som Kiøbmand., død.

Ditto dato Christian Buch som Kiøbmand., død.

Ditto dato Andreas Christian Ferdinand som Skomager.

August 25. Geert Alfred Datalmann som Skomager.

25. Peder Michael Schrøder ? bortrejst.

Nov. 17. Cure Peter Soldath vundet Borgerskab som Smed.

1809

Jan. 5. Anders Nordsteen vundet Borgerskab som Handskemager og Pelsfarmer., bortløbet.

Febr. 9. Anders Bang som Drejer., død.

Marts 16. Julius Henrich Schou som Glarmester., bortrejst.

Maj 13. Christian Møldrup, Hestmøller. Opsagt sit Borgerskab 6. Febr. 1819.

Juli 18. Hans Hendrich Faltz, Væver., bortrejst.

Sept. 14. Francesco Barchollia. Handelsmand., bortrejst.

Okt. 19 Hendrich Flindt, Smed og Smedesvend., død 1833.

Do. Joseph Gotthchalk, Handelsmand, bortrejst 16. Nov. 1810.

Nov. 2. Simon Rose, Skræddermester., bortrejst.

Nov. 16. Johan Højen, Værtshusholder. død.

Do. Rasmus Mortensen, Rebslager., nu fattiglem.

1810

Jan. 25. Hans Diderich Lange som Værtshusholder og Høker., bortrejst.

58

Made with FlippingBook - Online magazine maker