Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Do. Rasmus Kiersgaard, Brændevinsbrænder., opsagt sit Borgerskab 9. Juni 1811.

Do. Mads Jepsen som Brændevinsbrænder., død.

Do. Anders Andreasen som Værtshusholder og Høker., bortrejst.

Do. Erik Poul Bruneus Guldsmed., død.

Marts 3. Peder Aaberg, Sadelmager., bortrejst.

Marts 27. Jens Larsen, Skomager., bortrejst.

Do. Peder Arboe, Hattemager, bortrejst.

Juni 7. Jens Johansen LIndegaard som Skipper. Opsagt 20. Juli 1811.

Do. Mathias Peder Berner, Murermester., død.

Do. Anders Rasmussen, Snedkersvend., død.

Okt. 16. Johan Fredrich Lange, Feldberedersvend., bortrejst.

Nov. 8. Abraham Wulff, Kiøbmad., bortrejst.

Dec. 10. Levin Wulff ?, den 5. April 1815 rejst til Kiøge.

1811

Jan. 17. Jørgen Peter Mittere. Kiøbmand.

Febr. 6. Knud Nordberg, Høker.,

Febr. 6. Niels Hansen

Marts 21. Albrertz Møller, Skomager.

Maj 9. Johan Rose, Skrædder.

Maj 21. Johannes Wilhelm Stenberg. , opsagt sit Borgerskab.

Juli 10. Valentin H. Bruun, Snedker.

August 2. Charetz Joelsen Franck, KIøbmand, bortrejst.

August 9. Eloe Tritzler Nørrenberger, Skomager.

Sept. 5. Johan Gotfried Møller, Handskemager., død.

Sept. 13 Abraham Bernth, ? død.

Okt. 11. Niels Hansen, ? 15. Maj 1822 tillige erholdt Borgerskab som Værtshusholder.

59

Made with FlippingBook - Online magazine maker