Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Oktober 15. Christian Grøn, Høker

Oktober 16. Niels Christian Nielsen, Brændevinsbrænder., død.

Oktober 17. Jørgen Hansen Erch., Brændevinsbrænder., bortrejst.

Oktober 17. Johan Berg., Slagter.

Nov. 1. Niels Kofoed, Brændevinsbrænder., bortrejst.

Nov. 25. Hjorth, Brændevinsbrænder., død.

Dec. 18. Jacob Johansen, Drejersvend. død 1834.

1812

Febr. 15. Carl Hansen Røtter, Murermester, bortrejst.

Marts 19. Johan Lorentz Kyhn, Værtshusholder, bortrejst.

April 28. Paul Ollhaver, Murermester.

Maj 2. Johan Friederich Roepstorf, Detailhandler, bortrejst.

Juni 13. Johannes Florander, Blikkenslager, bortrejst.

Maj 12. Hans Fogh, Maltgører, død.

Maj 26. Peter Petersen, Værtshusholder., død.

Juni 29. Jørgen Starling, Brændevinsbrænder., opsagt 24. Okt. 1834.

Juli 6. Hans Rasmussen, Pottemager., død.

Juli 20.Juli Hans Svendsen, Skipper, bortrejst.

Juli 22. Christian Knudsen, Skrædder, Polibetjent.

Juli 22. Ole Pedersen, Skibsfører., død 1833.

Juli 28. Søren Lillie, Skrædder., bortrejst.

Juli 30. Niels Møller, Skibsfører., bortrejst.

Juli 30. Gunder Birch, Galanteri.

Aug. 1. Niels Thorup Rostgaard, Skomager., bortrejst.

Aug. 5. Jens Olsen, Drejer., død.

60

Made with FlippingBook - Online magazine maker