Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

September 5. Clement Borello, Detailhandler., opsagt 6. Nov. 1828.

Nov. 5. Friederich Hansen ?, bortrejst.

Nov. 9. Peder Christensen, Drejer og Hjulmand., bortrejst.

Nov. 9. Jens Lorentzen, Hestmøller., bortrejst.

Nov. 16. Bernhardt Kilyver., Kiøbmand – Detailhandler., opsagt sit Borgerskab.

Nov. 16 Bernhard Henrich Hinche, Snedkermester.

Dec. 3. Jacob Chortzen , Brændevinsbrænder.

Dec. 10. Mathias Soldath, Murermester., flyttet til Kiøbenhavn.

1813

Jan 20. Niels Jacob Slangerup, Feldbereder., 16. Nov. 1837 tillige som Maltgører., Opsagt Borgerskab 18. Okt. 1844.

Marts 3. Hendrich Næssen, Bagersvend.

Marts 6. Mathias Salomon, Læderforhandler.

Marts 15. Charles Boese, Kiøbmand., bortrejst.

Marts 22. Friederich Pohl, Kleinsmed.

Juli 5. Christian Schultz, Skrædder., opsagt d, 13. Okt. 1818.

Juli 26. Johan Friederih Schwartz., bortrejst.

Aug. 23. Fridrich Jacobsen.?

Aug. 30. Niels Christian Ditløv Søborg., bortrejst.

Okt. 4. Jacob Bernth, Handelsmand., opsagt sit Borgerskab 29. Febr. 1816.

Okt. 4. Peder Salomon. Skomagermester., død.

Do. Mathias Repster, Skomagermester., død.

Do. Michael Repster, Skomagermester., død.

Okt. 23. Capitain Bentzen, Brændevinsbrænder., bortrejst,

1814

28. Jan. Christian Rolff, Glarmester.

19. April Knud Kruse, Rebslager.

61

Made with FlippingBook - Online magazine maker