Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

d. 1. Oktober Peder Hansen vundet Borgerskab paa at nære sig af Handskemager Profession.

Dito dato Jacob Ibsen vundet Borgerskab paa at nære sig af Brændevinsbrænding og Værtshushold., død

Dito dato Nirls Jensen vundet Borgerskab paa at nære sig som Skoflikker., død.

Dito dato Hans Larsen vundet Borgerskab paa at nære sig som Skoflikker.

Dito dato Jens Benneballe vundet Borgerskab at nære sig som Bødker., død.

Dito dato Christian Asmussen vundet Borgerskab at nærer sig af at sy Skind Buxer., død.

1796

18. Februar Hans Simonsen Schmidt vundet Borgerskab paa at handle med alle Varer indenlandske og udenlandske Varer., borte.

12. Maj Jørgen Jensen vundet Borgerskab paa at nære sig som Skipper., borte.

Dito dato Sr. Christian Mørch vundet Borgerskab som Kiøb- og Handelsmand., flyttet til Kiøbenhavn og siden død.

Dito dato Sr. Henrich Steenholm vundet Borgerskab som Tobaksfabrikant og Handler.

26. dito Sr. Christian Sortrup vundet Borgerskab som Vinhandler.

30. Juni Jacob Hansen Schmidt vundet Borgerskab som Rebslager samt nære sig med Værtshushold og Handel med grove Varer., død.

18. August Wolff Jacob vundet Borgerskab paa at handle med Skind ? og andre Toldbare Varer.

22. December Niels Rasmussen Koch vundet Borgerskab som Handskemager og Værtshusholder. død.

Dito dato Johan Aakerberg ligesaa som Sadelmager., død.

Dito dato Frands Bang ligeledes vundet Borgerskab som Guldsmed., borte.

1797

d. 3. Febr. Peder Christensen Skaarup vundet Borgerskab som Værtshusholder., borte.

d. 27. April Jean Daniel Tishot vundet Borgerskab som Uhrmager., død.

d. 20. do. Giert Lange ligesaa som Handelsmand., ligesaa død.

1798

d. 4. Jan. Ludvig Ebberhardt Kaaber vundet Borgerskab som Skomager.

Do. Henrich Petersen Holm, ligesaa., borte.

Do. Hans Stribolt som Skrædder.

53

Made with FlippingBook - Online magazine maker