Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Dito

Mads Jensen har aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af bager haandværk, død – armod.

Anno 1712 d. 9. Maj

Peiter Andreas Ebbert siger sin borgerligskabs ed og vil nære sig ad tillig borgerlig Haandtering, han er død, men Enken bebor stadig.

1712 d. 23. Juni

Jon Jonsen aflagt sin borgerlig ed at være Guldsmed, er død 1731.

d. 22. Juni

Rasmus Irstensen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død Anno 1754.

d. 15. September

Johannes Dirsen aflagt sin borgerlig ed og vil bruge Skomager Haandværk, hans Hustru død 1733 – Maj.

Aar 1713, d. 16. Februar

Jens Pedersen har aflagt sin borgerlig ed og vil bruge den som Haandværk, er død 1750.

d. 26. Maj

Ebbe Andersen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bødker Haandværk og anden borgerlig Næring, er død.

Anno 1713 d. 3. August.

Christopher Jørgensen sendt sin borgerlig ed og vil nære sig af Handskemager Haandværk, er forarmet og nyder Almisse.

Ar 1714 d. 5. April

Jørgen Gruus aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død 1732.

d. 7. Juni

Lauritz Christensen aflagt sin borgerlig ed og nære sig af daglønning, er forarmet og nyder Almisse.

Aar 1715 d. 24. Maj

Christen Knudsen har aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Skomager Haandværk, død.

d. 8. August

Christopher Pram aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Parykmager Haandværk forarmet i Gæld paa Hospital.,

5

Made with FlippingBook - Online magazine maker