Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Hans Jørgen Sommer aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk – og betalt., død.

Samme Dato aflagde Jacob Ibsen sin Borgerlig ed at nære sig af forbart? Pyinhrier, død.

Tyvende aflagde Lorentz Nathaniel Schrøder sin Borgelig ed at nære sig af Perugne Profession, er flødt til Jylland.

d. 14. Februar

Petter Behr, Bogbinder aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Brøggen og Brændevin, død.

Gerdt Madsen, Tømmermand boende i Lille Næstved herved retten Herlufsholms Skoles Gayr Directieurens tilladelse aflagt sin Borger ed at bruge Tømmermand Arbejde her i Byen., borte.

Niels Olsen aflagt sin Borger ed at ernære sig af Snedker Haandværk, borte.

Den 25. April

Ditlev Reissenestein aflagt sin borgerlig ed at nære sig af ? Haandværk, den 16. Januar 1749 opsagde Ditlev Reissenstein sit Borgerskab til Majdag og fløt her fra Byen.

Den 6. Juni

Anders Hansen, Murermestersvend aflagt sin ed at ernære sig af Murermester Haandværk, borte.

1737

Juli Maaned

Den 4. aflagde Chresten Thomsen sin Borger ed og vil nære sig af Brøggen og Brændevin Fabrikation.

Den 25. Dito aflagde Henrich Widrum, Reduceret Rytter sin Borger ed at nære sig af sin Grunder arbejde ved Næstved Garnison, hvor han faar haannun paa ?papir bere ved dette brugt som hans Borgerskabs fremlagde hans fattige tilstand, borte.

D 22. August

Aflagde Kield Johansen sin borgerlig ed at ernære sig med Skrædder Haandværk, kom i Vartov Hospital 1773 og døde som ?

d. 29. August 1737

aflagde Johan Christopher Reisel sin borger ed at ernære sig med anden Handel af det tillige Hverv med knive og dagleje, død.

d. 17. Oktober

aflagde Oluf Johansen sin borger ed at ernære sig med Snedker Haandværk, er død.

d. 5. December

17

Made with FlippingBook - Online magazine maker