Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Mads Nielsen mødte i dag og aflagde sin Borgerlig ed og agter at vil ernære sig af Skomager Haandværk, død.

24. Februar

Christen Christiansen mødte i dag og aflagde sin Borgerlig ed, agter at vil ernære sig af Klein Smed Haandværk, borte.

d. 3. Marts

Hans Iversen indfandt sig i dag og aflagde sin borgerlig ed og agter at vil ernære sig af Skomager Haandværk, ?

1735 og 1736

d. 26 Maj

Jens Nielsen indfandt sig og aflagde sin borger ed at nære sig af Snedker Haandværk, er død.

d. 1. September

Hans Pedersen mødte og aflagde sin Borgelig ed, og agter at ernære sig af Skomager Haandværk, er død 1755.

d. 3. November

Sir Niels Pedersen Holm aflagt sin borger ed og agter at ernære sig af Kiøbmandsskab, død.

Dito

Jacob Enevoldsen aflagt sin Borger ed at ernære sig af Skomager Haandværk og Skoflikkeri, borte.

d. 24. dito

Jens Christiansen aflagde sin Borger ed at nære sig af liden Brøggen og ? foruden anden daglønner arbejde, død.

1736

d. 11. Oktober

Sir Andreas Hochand aflagt sin Borger ed at ernære sig af Kiøbmandsskab

d. 29. November

Exhelence Jens Bondeeren sin Borger ed at han vil ernære sig med Smaa Handel som Ligkistekræmmer, begge borte og døde.

1737

d. 10. Januar

16

Made with FlippingBook - Online magazine maker