Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Rasmus Hansen aflagt Borgerlig ed at vil ernære sig af Fiskeri, borte.

Dito

Mogens Rasmussen Falehenberg aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af Knap Mager Haandværk, død.

24. Februar

Rasmus Christensen aflagt sin borgerlig ed at vil ernære sig af Skofliker arbejde, død.

Anno 1734 d. 14. Januar

Martin Laurids Gindssner aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk, borte.

d. 18. Februar

Caspar Godtshesen Fun aflagt i dag sin Borgerskabsed og agter at nær sig af Brøgning og Brændevin paa anden borgerlig brug, er borte.

d. 8. April

Jacob Landemand Møller aflagt sin Borgerskabsed og agter at vil ernær sig af Kiøbmandsskab, død i Marts 177?

d. 17. Juni

Peder Lauritssen Lerker aflagt sin Borgerskabsed at vil ernære sig af Skrædder Haandværk, er død.

Aar 1734 d. 1. Juli

Jacob Nikolajsen von Embdem aflagt sin Borgerskabsed at vil ernære sig af Smaa Kiøbmandsskab og lover at give til Byen aarlig 2 pund og ligeledes 3 pund aarlig og foruden indretning af hans bolig her i byen, død.

d. 22. Juli

Friederik Strysamis Sars aflagt sin Borgerlig ed at vil ernære sig af smaa Kiøbmandsskab, død.

d. 2. September

Sir Michel Schovbo aflagt sin Borgerlig ed og at ernære sig af Kiøbmandsskab, død.

? Sir Christen Miclex at ernære sig af Kiøbmandshandel, død.

d. 9. December

Rasmus Elliahsen mødte og aflagde sin Borger ed at vil ernære sig af Bager Haandværk, død i Aret 1768.

d. 23. December

Jacob Pedersen aflagt sin Borger ed at ernære sig af Handskemager Haandværk, død.

Aar 1735 d. 17. Februar

15

Made with FlippingBook - Online magazine maker