Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Søren Knudsen aflagt sin borgelig ed og agter at vil nære sig af hans iboende ? Mølle og anden borgerlig brug som øver ? med Løn og Forandringer, 1734 d. 4. Marts mødte Søn Laurits og opsagde borgerbrev som d. 8. April forlad.

Aar 1732 d. 14. August

Sir Friderich Horneman aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Købmandsskab, han er død og Enken flødt af Byen.

d. 21. August

Jørgen Peitersen aflagt i dag sin Borgerlig ed og vil ernære sig af Kiøbmandsskab, er død i Maj 1745.

d. 18 September

Knud Mathiasen Hytter aflagt i dag sin Borgerlig ed at nære sig af Skrædder Handværk, d. 8. Januar 1733 opsagt sit Borgerskab og ingen ?

d. 19. September

Jacob Bojersen aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skrædder Haandværk, død.

d. 13. November

Johannes Sørensen aflagt i dag sin Borgerlig ed at vil nære sig af Væver Haandværk, beholdt sit Borgerskab bortf. til Aarets Udgang 1732.

1733 d. 13. Januar

Gregers Hansen aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Feldbereder Haandværk, bortfløt fra Nytaar til Paaske 1733 uden forlov.

d. 29 Januar

Rasmus Nielsen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af brøgning og ?, bortfløtet til Kalundborg, hvor han døde i Aaret 1771.

d. 5. Marts

Niels Svendsen aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Juulmands Haandværk, død.

d. 3. December

Tobias Nielsen aflagt sin borgerlig ed, og vil ernære sig af Skoflikeri, bortrejst.

Aar 1733 d. 10.

Carl Joseph Svan aflagt sin Borgerlig ed og vil ernære sig af Feldbereder Haandværk, bortrejst uden forlov.

d. 17. December

14

Made with FlippingBook - Online magazine maker