Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Johan Danhløv aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Handskemager Haandværk, bestemt sin borger Attest paa det forordnede papir.

Aar 1721 d. 9. Januar

Didrik Haverman sendt sit Borgerskab og vil ernære sig af Kiøbmandshandel, 1731 maj begæret Borgerskab i Livets Minder.

20. Februar

Hans Hervik, Feldbereder aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af hans Haandværk, død i Aaret 1773.

1722 d. 13. August

Nils Lauridsen, bager har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bager Haandværk, død 1732 18. April.

Dito

Markus Markusen, Bager aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, død i Aaret 1773.

Dito

Jacob Bager aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bager Haandværk, død.

Dito

Jonas Wulf aflagt sin bogerlig ed og vil nære sig af Guldsmed Profession, er død.

d. 5

Chresten Christensen Jyde aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af daglejeri, hans hustru død 1732 i Maj, er i Gælliggriter?

1723 d. 9. December

Christopher Laurids Loven Maaller har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af daglønneri og anden borgerlig brug, død 1734.

1725 d. 1. Marts

Niels Madsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig som en daglønner, død i Aaret 1772

1731 d. 11. Januar

Hartwig Pedersen aflagt sin borgerlig ed og agter at vil nære sig af Hanskemager Haandværk, død i Aaret 1773.

d. 18. Januar

13

Made with FlippingBook - Online magazine maker