Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Isak Funk aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kobbersmed Haandværk, flyttet af byen.

Dito

Jørgen Carstensen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig md Sejladsen og anden borgerlig næring, død

d. 6. Juli

Niels Boringhahn aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Daglønneri, død 1734

1697 d. 1. Juni

Rasmus Rosinsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af?, død.

Anno 1731 d. 18. Januar

Johan With aflagt sin borgerlig ed og agter at vil ernære sig af Glarmester Haandværk, er borte.

d. 31. Maj

Jørgen Christensen aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk, bestemt sin Borger attest paa det herværende Papir, nu død.

d. 28. Juni

Hans Hindrich Mitz aflagt sin borgerlig ed at nære sig af Skomager Haandværk, bestemt sin Borger attest paa det herværende Papir, flyttet bort til?

d. 5. Juli

Hans Hansn aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af Bager Haandværk bestemt og fik Borgeskabsbrev, 1732 flyttet bort uden forlof.

d. 12. Juli

Peiter Danielsen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af forskelligt arbejde, bestemt og fik Borgerskabs brev, d. 17. Marts 1755 er han død.

d. 6. December

Johan Christian Gerberlin aflagt sin Borgerlig ed og vil nære sig af Badstue og Barber, bestemt og fik borgerbrev, død.

1732 d. 22. Marts

Sr. Mathias Hansen aflagt sin borgerlig ed og vil ernære sig af Kiøbmands Handel erkendt sit Borgerskabs brev paa det herværende papir lige med ?, blev Raaadmand og døde 1753.

d. 12. Juni

12

Made with FlippingBook - Online magazine maker