Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Dito indfandt sig Niels Madsen, Borger og Daglønner heri Byen og gav tilkende, at han herefter ville nære sig af Slagteri fremover og forbandt sig desforlige alle kunder saavel som de andre ?, er død.

d. 4. Februar indfandt sig Jens Hemmingsen, født i Hemmestrop paa Kveegrup Gods hvorfra han ? stadigvæk for at vinde sit borgerskab paa at ernære sig af Brygning og Brændevin her i Byen, hvorpaa han aflagde sit Borgerskabs ed, er død.

Dette Kort han genser er blevet et Skudsmaal og ? ved 8 Aar og i fald om nogen paa ham at stadig skulle tro rigtig her fra sin fødte Barn.

Dito aflagde Johan Michael Adrian her i Raadstuen sin borger ed paa at ernære sig her i Byen af Snedker Haandværk og foreviste han rigtig Lærebrev og Skudsmaal, bortrejst.

April 1745

Aflagde Christian Petersen Rolling her i Raadstuen sin Borger ed paa at ernære sig af Skomager Proffession her i Byen, han har udlærd sin Proffession, foreviste rigtig Pas og Skudsmaal, død.

Dito indfandt sig ligeledes Niels Carstensen, Skomager Svend og aflagde sin borger ed paa at ernære sig af Skomager Haandværk her i Byen, er død.

19. August aflagde Gunder Appelin sin borger ed i Raadstuen og ville han ernære sig af Sadelmager Proffession her i Byen og blev han alt til borger antaget, død i Aaret 1755.

14. September aflagde Johan Christopher Sar, Tømmer Svend sin borger ed paa at ernære sig af Tømmrmands Proffession her i Byen, ligeledes død 1755.

Anno 1746

Januar d. 20. indfandt sig Søren Nielsen og fremlagde sin aftraadte liste Rytter af Dato 21. Aug. 1745 aflagde borgerlig ed at ernær sig af Loise Proffession, er død.

Febr. 24. mødte Sr. Niels Hincheldig udi Raadstuen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig med Kiøbmandshandel og brug her i Byen, er død.

Dito indfandt sig Sr.Claus Bergsting udi Raadstuen for at aflægge sin borger ed, og angav at ville nære sig af Kiøbmandshandel her udi Næstved og at samme blev tagen og formente han at nyde den frihed som Forordningen af 16. Dec. 1707 foreviste borgerbrev, da han forbinder at blive i 12 Aar i byen.----

Dito aflagde Morten Jensen, Pottermager sin borger ed paa at ernære sig af Pottemager Haandværk foreviste sin sanning sædvanlig, er død, men Enken er igen gift.

den 6. Juli indfandt sig Peder Nielsen, Handskemager Svend og begærede at maatte blive antaget til borger her i Byen og at ernære sig af Handskemager Proffession, hvilket han blev bevilliget og hvorpaa han og aflagde sin borger ed, er død.

d 5. September indfandt sig Paul Svensen Carlsted, Snedker Svend og foreviste rigtighed og samt god Attest om gældbesøg forhold at vinde sit borgerskab med at ernære sig med Snedker Haandværk her i Byen, der

22

Made with FlippingBook - Online magazine maker