Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

den 14. Januar Niels Pedersen, Skomager af Profession, som han begierede at maatte vinde Borgerskab paa og dertil som Skoflikker blive antaget derfor reserverde sig at kunne indgive sig i Amtet naar hans ? ville tillade og nære sig som Skomager, horpaa han alagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed., er død.

den 10. Juni Peder Jensen Weyer, Strømpehandler blev efter foreviist beviis antaget til Borger at nære sig med Strømpe Handlingen, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død.

den 8. Juli Ole Nielsen, Skomager af Profession, som han hafer lært her i Byen, blev til Borger antaget og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlig Ed, hvorefter han blev henviist til Lauget, der at opfyld sine Pligter., har opsagt sit Borgerskab og faaet forlov den 17. Juli 1783.

den 30. September Mons. Jochum Reeberg admittert til at nære sig af den lærte Guldsmed Profession, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigst Borgerlige Troskabs Ed., er død.

dito Erik Jacobsen Bruhn, Snedker og Værtshusmand.

dito Niels Jensen, Snedker., nu død

dito Nicolaj Fogh Madsen., død.

1772

11. Februar Johan Caspar Faltz, Snedker af Profession, hvilket han mest hafer lært hos sin Fader Mester Caspar Faltz her i Byen blev antaget iblandt Borgernes Tal og depaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskab Ed., død.

dito Lars Salomon tilkendegiver at hafer lært det lovlige Skrædde Haandværk i ? og alt blev til Borger admitteret sig af dette at nære med Tilhold, at han ved Lauget hafer at opfylde sine Pligter., død.

6. Maj Christian Rasmussen med Lærer Brev beviist hafer lært Skomager Pofssion i Corsør dateret 20. Januar, blev til Borger antaget at nære sig af Skomager Haandværk.

26. November Peter Matias Frich som har været Krambod Dreng og Svend i Kiøge hos Kiøbmand Sr. Goldhcmidt, og som hermed har lært sin Brødre Kiøbmand Frich admitteret at være Borger paa at ernære sig af smaa Handel med ? Sild., død.

1773

21. Januar Samuel Føxer af Profession Bogbinder fremstod for Raadstue Retten og aflagde sin Borgerlige Troskabsed sig af den lærte Profession at nære., er rejst.

diro Andreas Londberg af Profession Perugve Mager? aflagde sin borgerlige Ed at nære sig af samme., er bortrejst iflg. Tambour Nielsen i Kiøbenhavn.

dito Rasmus Hansen, som med beviis fra Odense af 16 Marts 1766 beviiste at hafer lært den lovlige Skomager Profession, hvorpaa han aflagde sin borgerlige Troskabs Ed at nære sig som Skoflikker og naar han opfylder sin pligtige dermed gaar i Lauget., er død.

39

Made with FlippingBook - Online magazine maker