Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

7. December Amumone Christopher Krag antaget til Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold og andre lovlige Haandteringer., faaet forlov herfra den 30. April 1776 og rejst til ?

dito Christian Joseph Soelberg, ligesaa., er rejst bort.

dito Christian Stengler i ligemaade., er død.

dito Rasmus Sørensen Duus, Skomager Svend af Skomager Haandærk og anden lovlig Haandtering, bevis derfor blev foreviist til Skomager Lauget for der at opfylde de Pligter som Handskelauget forlanger.

1770

22. Februar Peder Seangerup vandt Borgerskab paa at nære sig af Feldbereder Profession, som han hafer lært her i Byen., 1818 29. Maj opsagt sit Borgerskab og forladt Byen.

den 30. April Johan Georg Friderich Unfredt barn født i Cron Weysenborg udii Exfæd vandt Borgerskab paa at nære sig af Gibs Murermester og Stenhugger Profession, som han beviiste at hafer lært., rejst bort.

den 31. August Martin Henrich Stenneche indfabt sig for Raadstue Retten for at tilkendegive at han som Knapmager ikke kunne nære sig ved den Profession alene og derfor begierede at antages under den forhen den 23. Februar 1765 aflagte Borgerskabs Troskabs Ed til at nære sig Marskandiser Kræmmer og at handle med Juders? efter den derom til Pligtbefalingsmanden gjorde ansøgning og da han i Anledning deraf allerede hafer tilforhandlet sig paa den særlig skal passe af de Juderland ? saa kunne Magistraten ikke ? saadan hands Begiering, men antog samme og saaledes igen antog hans sin forhen aflagte Borgerlige Ed at nære sig som Marskendiser Kræmmer baade til Markeder og her i Byen at handle med Juder? ifølge de Kongelige Anordninger samt i for Recrioptet af 28. Oktober 1758, i hvis allerunderdanigste Anledning han blev tilholdt at være Hans Kongelige script og det Kongelige Huus med Decenter huld og tro, som en Redelig Borger og som meldt at rette sig efter Loven og de Kongelige Forordninger, hvilket til videre Basis paa hands forhen Borgerskabsbrev anfører., han videre d. 28. November 1770 meget død.

1771

den 7. Januar mødte for Raadstue Retten Sr. Hans Christian Hansen som bgierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Maltgiører ? Hushold og anden Huus Næring, hvortil han blev admitteret, og derpaa aflagde sin allerundernanigste Borgerlige Troskabs Ed. dito fremstod Friderich Nielsen Glatterup og begierede at vinde Borgerskab paa at handle med hjemmegjorte Lærreds Kamgarn? og retslig af de i Landet forfærdigede Stoffer og Produkter og dermed at søge til Markeder samt viste Hushold maatte han konstatere som den dertil behørende Juderting? og derpaa aflagde sin allerunderdanigst Borgerlige Troskabs Ed., er bortrejst. 14. Januar indfandt sig for Raadstue Retten Christian Einhersee af Profession Tømmermand fra Colbe and der Saal vist Broderborgerskab og efter beviis fra ham af 1. Maj 1769 siden hvilken Tid han som Tømmermand har arbejdet her i Byen og begierede paa det lærte Tømmermands Haandværk at blive antaget og derpaa aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed., er død i Aaret 17?

38

Made with FlippingBook - Online magazine maker