Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Dec. 21 Bogtrykker Andreas Bang.

1849

April 14. Lund, Jens Jørgen, Drejemester.

April 21. Mailand Carl Frederik, Bager.

Maj 3. Jacobsen Frederik Bernhoff, Kiøbmand., 3/12 62 anmeldt at han befatter sig med Brændevinshandel eller Udskjænkning., 30/5 1870 opsagt.

Juni 14. Jensen, Niels ?, 19. August 1870 opsagt indtil videre, 7/1 1871 endelig opsagt.

Sept. 10 Hansen, Hans Christian Vilhelm, Kiøbmand.

Sept. 19. Schrøder, Christian Agnitz, Handskemager og Pelsfirma., 19/4 56 ombyttet med Skindhandler, 19/12 1873 atter ombyttet med Borgerskab til Farver.

Sept. 24. Hansen, Niels ?, opsagt 22/8 65 paa ubestemt Tid.

Okt. 16. Larsen , Henrik Hornemann, Brygger., Borgerskabet ombyttet efter Begjæring af 8. Febr. 1853.

Okt. 26. Frederiksen, Carl Frederik, Saddelmager.

Nov. 12, Jacobsen, Daniel, Marskandiser., 1855 Juni 19. er Borgerskabet iflg. Kgl.Bevilling forandret for Jacobsen som Kiøbmand.

1850

Jan. 21. Hansen, Ernst Frederik, Malermester.

Jan. 25. Ross, Bonoventuar Carl Ferdinand, Mel- og Grynhandler.

Jan. 25. Bedsain, Henrik, Hattemager., 1862 April 30. Tillige meddelt Borgerskab som Buntmager.

Jan. 25. Bonnesen, Christian, ? opsagt fra 1. Januar 1862.

Jan 25. Sunesen, Bertel Sophus ? opsagt 18. Juli 1861 og Borgerskab meddelt som Høker.

Jan. 25. Hock, Niels Nielsen, Skomager.

Jan. 25. Andersen, Frederik Andreas, Skomager.

April 20. Benidon Poul Lauritz, Høker., Borgerskabet opsagt 30. Okt. 1861.

Maj 7. Hulmie, Edvard Emilius, Kiøbmand.

Maj 7. Schnipper Leonarth, Landmaaler.

Maj 11. Hans Jacob Grønberg, Skipper, Karrebæksminde.

Juni 12. Jensen Jens Peter, Kiøbmand., opsagt 4. November 1850.

79

Made with FlippingBook - Online magazine maker