Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Dec. 11. Skomager Hans Peter Norsteen., 28/10 1856 meddelt Borgerskab som Høker.

Dec. 11 Skomager Claus Emil Clausen., 15/4-74 er dette Borgerskab opsagt.

1847

Febr. 10. Skomager Søren Sindal.

Marts 5. Niels Lauritz Sørensen af Karrebæksminde modtaget Borgerskab som Sættetrykker.

Marts 8. Tømmermester Frederik Hubert.

Marts 13. Skræddermester Ludvig Harboe Birchedahl.

April 6. Landmaaler Jacob Hagat.

Maj 3. Henrik August Bisphoff meddelt Borgerskab som Malermester i Næstved.

Aug. 12. Chresten Raun Borgerskab som Garver.

Aug. 13. Wilhelm Frederiksen vundet Borgerskab som Beslagsmed.

Nov. 11 Axel Theodor Zimmermann meddelt Borgerskab som Kiøbmand i Næstved., afleveret 18. Maj 1849.

1848

Febr. 21. Johannes Olsen Borgerskab som Bogbindermester.

Marts 9. Carl Frederik Bender, Skræddermester., opsagt 22 Oktober 1851.

Maj. 1. Jacob Christian Carl Lauritz Hansen som Kiøbmand.

Maj 4. Poul Christian Emil Bruel som Kiøbmand.

Maj 27. August Ferdinand Fæster, Kiøbmand., opsagt 10. Oktober 1857.

Sept. 16 Adolph Diderik Jahnike, Garvermester.

Okt. 3 Hansen, Niels Benjamin, Murermester.

Okt. 21. Christensen, Frederik Edvard, Kiøbmand., død 1856, Borgerskab opsagt af Enken 21. Juli 1859.

Okt. 31. Christensen, Lars, Spækhøker og Værthsusholder.

Nov. 10. Hansen, Christian Gabriel, Rebslager.

Nov. 13. Kiøbmand Christian Frederik Lindballe.

Nov. 17. Bogbinder Frederik Møller.

Nov. 27. Smedemester Edvard Jacob Falch.

78

Made with FlippingBook - Online magazine maker