Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aug. 15. Jensen, Ole, Læderhandler.

Aug. 15. Spangenberg, Jens Christian, ? opsagt 6. Marts 1859.

Sept. 26. Thorsen, Hans Jesper, Kobbersmed., 23. Juli 1874 opsagt indtil videre.

Sept. 25. Meiniche, Heinrich Martin, Drejer.

Okt. 17. Lindballe, Hans Jacob, Kiøbmand.

Nov. 5. Petræus, Bernhard Theodor Emil, Kiønmand., annulleret 31. Dec. 1855.

Dec. 21. Chr. Hansen, Skræddermester, har under 10. April 1850 opsagt Borgerskab, fornyet.

Dec. 31. Meyer, Daniel, Kiøbmand, opsagt 20. April 1865.

1851

Febr. 21. Søren Olsen, Farver.

Marts 31. Mailand, Carl Frederik, Værtshusholder., opsagt 17. Jan. 1862.

April 16. Johannes von der Reidt som Kobberhandler i Næstved., opsagt 20/12 indtil videre.

Maj 2. Christian Ludvig Martinus Birdrup, Sadelmager og Buntmager.

Maj 8. Nielsen, Hans Theodor Wilhelm, Kiøbmand.

Maj 12. Keremagner, Peter, Skipper født eller aftalt.

Maj 31. Wandinger, Carl Peter Edvard, ? og Kobberdrejer.

Juni 5. Becker, Jens Wilhelm Julius, Slagtermester,

Juli 10. Rasmussen, Lars, Møllebygger., opsagt 23. April 1862.

Juli 17. Christensen, Wilhelm, Konditor., opsagt 4. November 1858.

Aug.1 Blach, Hilmann, Brød- og Kagehandler.

Sept. 25. Næsted, Michael Frederik, Kiøbmand.

Okt. 30. Børsvig, Frederik Wilhelm, Kiøbmand., 30/12 1882 Borgerskab paa Værtshusholder. 17/5 1883 opsagt Ret til Brændevinshandel.

Nov. 21. Petersen, Hendrik, Kiøbmand.

Nov 21. Clausen Sehov, Grov- og Kleinsmed.

Dec. 11. Bullian, Peder Christian Heinrich, Slagtermester.

Dec. 29. Brun Chresten, Skomager.

80

Made with FlippingBook - Online magazine maker