Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

den 9. September mødte udi Raadstuen Stephen Nicolay Capion Parcemager Svend og efter at han havde foreviist Lærerbrev og god Attester aflagde sin Borger Ed at ernære sig med Parcemager? her i Næstved hvortil han blev antagen, er død. den 9. September 1756 mødte udi Raadstuen Jeppe Haversen og begærede at vinde sit Borgerskab paa Tømmermandshaandværk her i Byen for dette Haandværk han har vundet hans værk og som Tømmermand her udi Næstved ikke haver noget? efter at han gavde aflagt sin Borgerskabs Ed var nu Borger og Tømmermand her i Byen bleven antagen, død. Dito Dato mødte Johan Wilhelm Ferdinand von Turch, som haver tient Kongen over 14 Aar som Trompetter og vandt sit Borgerskab at ernære sig af Parykmager? Profession som han mestrer her i Byen uden at holde ? Dreng, hvortil han og blev antagen. 16. September mødte udi Raadstuen Johan Christopher Haner og efter at havde foreviist sit Pas og erkendt at have tient Kongen i 15. Aar som Rytter Coporal og ? begærede at vinde sit Borgerskab fri Mester paa Sadelmager Professionen, hvortil han og blev dimitteret. Dog maa han ikke holde enten Svend eller Dreng, om at han agter at nyde saadan forhold, er død.

28. Oktober indfandt sig Hans Bentsen, Bødker Svend udi Raadstun og aflagde sin Borger Ed og foreviiste Lærer Brev samt Pas og Skudsmaal, hvorefter han til nu Borger var antagen.

1757

10. Februar mødte udi Raadstuen Niels Nielsen, Møller Svend og foreviiste rigtig Pas og Skudsmaal og aflagde herpaa sin Borger Ed at nedsætte sig her i Byen for at nære sig af hans til Markeder med sit Kram, hvortil han nu som Borger blev antagen. 17. Februar mødte udi Raadstuen Sr. Lars Brodersen og aflagde sin borgerlige Troskabsed at ernære sig af Kiøbmands Haandværk og Negotic her i Næstved og efter at han havde foreviist rigtig Pas og Skudsmaal, at han haver lovlig lært Kiøbmndsskabet samt at han havde tient som Svend eller Karl udi 8 Aar blev han nu herefter Borger antagen. 2. Maj indfandt sig Mogens Poulsen og begierede til Borger at blive antagen som Bødker her i Byen og da han foreviiste rigtig Pas og Skudsmaal paa at han sig forhen haft Ophold, saa blev han til Borger antaget og aflagde sin Ed ansvarlig og ærlig sig som Bødker og Borger at ernære, død i Vartov. 11. August mødte udi Raadstuen Jørgen Gerias, Bager Svend og foreviiste rigtig Lærerbrev heri ud i Bagerlauget, at han udstaaet sin Lærerkrav og foreviiste han rigtig Skudsmaal om hans Forhold samt foreviiste han Svendebrev hvorpaa han da aflagt sin Borger Ed, hvorefter at ernære sig som Mester i Lauget ved samme Profession her i Næstved, hvortil han og blev antagen med de Vilkaar at han bør indgaa ud i Lauget.1770 10. Juli faaet forlov.

1758

5. Januar mødte Sr. Niels Splitost og aflagde sin borgerlige Ed paa at nære sig af Kiøbmandsskab og anden borgerlig næring uden at indfaldt i sin Næring som Laug- og Haandværker til samme, er her fra Byen.

28

Made with FlippingBook - Online magazine maker