Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

dito Carl Proem mødte og efter foreviisning af lovlig Pas og Skudsmaal aflagde Borger Ed paa at nære sig af Pantefogedfag søge samt Bryggen og lavende Øl og Andenviis sal, er død.

dito mødte Lauritz Høyelsen, Sadelmager foreviiste Lærerbrev at have lært Sadelmager Haandværk og vandt Borgerskab paa at nære sig af denne Profession.

dito Peter Sørensen mødte og foreviiste lovlig Lærerbrev at have lært Tømmermands Haandværk og andet godt Arbejde og vandt saa Borgerskab at ville nære sig af Tømmermands Profession., er død.

dito Hans Nielsen Franz viiste poste som Sadelmager Svend og vandt Borgerskab paa at nære sig af Sadelmager Profession.

dito Nikolaj Frederik Gylling mødte og aflagde borgerlig Ed paa at nære af hans Kundskab som ? og foreviiste nu ? Profession og som Svend foreviiste bevis at have tient ved Militæret over 18 Aar, saa blev han ifølge Henvisningen saadant Brug tilladt., død.

12. Januar mødte Jens Knudsen Norman, Skomager Svend og aflagde borgerlig Ed at nære sig af Skomager Profession, hvorefter han til Skomager Oldermanden blev henviist at gøre næste Spil., er død.

11. Maj mødte Johan Joachim Pifborg og aflagde sin borgerlige Ed at nære sig af Skomager Haandværk samt viiste Lærerbrev fra Københavns Amt og blev henviist til Oldermanden for Skomager Lauget at gøre næste Skridt., er bortrejst.

25. Juni mødte Anton Christian Lorentz og aflagde sin borger Ed paa at nære sig af Glashandel og smaa Galanterier, krav ved pag. 115.

1. Juni Johan Fischer vandt Borgerskab paa nære Gassiv? og Lædetøj her i Byen og viiste han pagt og brugte at han samme Profession lovlig bavde lært., død.

6. Juli Nicolaus Heman mødte og aflagde borger Ed paa at nære sig af ? Profession, har lært ? og Ansigter og blev henviist ? at gøre næste Skridt., død.

20. Juli Jørgen Hanssøn Svap mødte og vandt Borgerskab at nære sig af Bødker Profession, han havde udlært udi, Laugsmand har nu Bødker som givet ham henviist om at han havde lært., er død.

1759

14. Januar mødte Claus Thoorp, Skomager Svend og aflagde bogerlig Ed at nære sig af Skomager Professin, hvorefter han til Skomager Oldermanden blev henviist at giære ?, er død.

dito mødte Peder Nielsen som ligeledes aflagde borgerlig Ed at nære sig af Skomager Profession, hvilket han havde lært her i Byen og blev henviist til Lauget at gøre næste Skridt, er død.

25. Januar mødt Peter Petersen Holst som vandt Borgerskab paa at nære sig Værtshushold og er hertil Invitation faar Lejlighed til at bruge nogen ?, er død.

dito dato mødte Anders Krag som her i Byen haver lært Guldsmed Profession, som vandt Borgerskab paa at nære sig af Guldsmed Profession, er død.

29

Made with FlippingBook - Online magazine maker