Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

ifølge Resciptet af 10. Marts 1766 angaaende indenlandske Fabrikerde Warer til forhandling, saa og at henvise sig med behørig condition paa Salt og Tobaks Handling, forinden han med det befatter sig, hvorpaa han da aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed., død.

Den 11. Juli Henrich Ishing Rasmussen aflagde sin borgerlige Ed paa at nære sig af Værtshushold., er borte.

Dito dato Bøtte Willum Weygaard ligeledes paa at nære sig af Kiøbmandsskab efter at have foreviist behørig Rigtighed og Beviis for Fabrique Varer., død.

d. 12. December Henrich Wilchen Schorlev vandt Borgerskab paa Guldsmed Profession og derpaa aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed., rejst til Vartov i Kiøbenhavn.

Peder Johansen ligesaa paa Skomager Profession., borte.

Hans Bierregaard ligeledes paa Skomager Profession., er død.

Christian Michaelsen Schou ligeledes som Borger og ?

1783

d. 24. Jan. Svend Kruuse ligeledes som Borger og Møhler af Profession., bortrejst 1827.

d. 3. April Bent Møller, Skomager Svend, ligeledes som Skomager her i Byen., borte.

d. 15. Maj Joseph Flæche, Hundeklipper? Vundet Borgerskab paa Galanteri Haandtering og som ?, er død.

d. 12. Juni Sr. Johan Christian Mouritzen efter foreviist kongelig Tilladelse naadigt Bevilling paa Wiin Handling og Gærbrygning her I Byen, aflagt sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed., faaet forlov under 22. September 1800.

31. Juli Johan Gotfred Rasmussen vundet Borgerskab paa Værtshushold med Øll og Brændevin samt Handling med Trætøj og Jydepotter., død.

4. Sept. Hans Albert Schrøder vundet Borgerskab paa ? Profession.,opsagt sit Borgerskab og faaet forlov d. 12. Okt. 1786.

16. Oktober Anders Christensen vundet Borgerskab paa Værtshushold med Øll og Brændevin samt Handling med Trætøj og Jydepotter., borte.

1784

14. Juni Hans Nielsen vundet Borgerskab paa Feldbereder Profession., er død i Aaret 1791.

29. Juli Ludvig August Wulff vundet Borgerskab paa at nære sig af Bryggen og Brændevin samt Handling med grove Varer og Gros videre er tilladelig., død.

2. Sept. Terchel Hansen Meisner vundet Borgerskab paa at nære sig af Skrædder Haandværk., bortrejst.

Dito dato Peder Johansen Bruun vundet Borgerskab paa at nære sig af Bryggen og Brændevin samt Handel med Trætøj m.v., opsagt sit Borgerskab og faaet forlov d. 3. Juli 1786.

50

Made with FlippingBook - Online magazine maker