Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Dito fremkom i Raadstuen Hans Morten Schronne og vant sit Borgerskab paa at ernære sig af Guldsmed Profession her i Næstved som hermed blev bevilliget, død i Aaret 1772.

Dito mødte i Raadstuen Christian Petersen Holm og vant sit Borgerskab paa at ernære sig her i Byen af Kandestøber Profession, hvilket blev bevilliget, er død i November 17.

12. November mødte udi Raadstuen Rasmus Nielsen og vant sin borger ed paa at ernære sig af Grovsmed, hvilket blev bevilliget, er død i 1786.

1751

28. Januar mødte udi i Raadstuen Johan Peter Schiermacher og vant sit borgerskab paa at ernære sig af Skrædder Profession, hvilket blev bevilliget, er død.

4. Februar mødte udi i Raadstuen Loremtz Christensen Hirbersi og vant sin borger ed paa at ernære sig af Gartner Profession, hvilket han blev bevilliget, er død.

11. Marts mødte udi Raadstue Retten Andreas Andreasen, Fisker og aflagde sin borger ed at enære sig her i Byen af Fiskeri i Aaen og Fjorden og naar samme Fiskeri skulle staa frit af anden borgerlig skænkning med bryggen og bændevin. 29. April 1751 mødte udi Raadstuen Sr. Friderich Smidt komgelig Priviligeret farver her i Byen og aflagde sin borger ed at nære sig af hans Privilegie indhokd af hans Farver Profession og at holde sig Hans kongelig Majestæts lov og forordning samt hans Monopoli indfinde efterrettelig, død.

8. Juli mødte Peder Nielsen Kneihenborg udi Raadstuen og aflagde sin borgerlig ed at ernære sig med Bageri her i Byen alt inden for hans Proffession, hvortil han og blev tagen? er død.

16. September indfandt sig Sieur Wilken Hornemann og aflagde sin borger ed at han ville ernære sig af Kiøbmandsskab her i Byen, har opsagt sit Borgerskab, er død i Aaret 1791.

den 4. November mødte Christian Nielsen som efter at han havde vist ? og Skudsmaal fra hans forrige Opholdssted samt agter ? med Borgerskab og agter at ernære sig af Feldbereder Haandværk her i Byen og alt har fremvist til fulde ? herefter at indtjene, bort Rejst. den 9. December mødte udi Raadstue Retten Hans Jørgen Wetman og foreviste rigtig Lærebrev og Skudsmaal samt han aflagde sin borger ed og at han herefter vil at ernære sig af Bager Profession hvortil han og nu bleven antagen, er død.

1752

2. Januar mødte udi Raadstuen Niels Rasmussen Rolv, Skomager Svend og vandt sit Borgerskab paa herefter at ernære sig som Skomager her i Byen og at indgive sig i Skomagerlauget her sammesteds, er død.

17. Juli mødte udi Raastuen Hans Henrich Hardt, født og opfødt hr i Byen har aflagt sin Borgerskabs ed paa at arbejde og ernære sig af Slagter Profession og Svinehold, thi blev han nu borger her i Næstved antaget., er død.

25

Made with FlippingBook - Online magazine maker