Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Anno 1748

6. Juni mødte Peder Jensen, Snedkersvend udi Raadstuen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig som borger og Mester her udi i Næstved med Snedker Profession, er død.

20. Juni indfandt sig Mester Emanuel Schwartz som tilforn udi Sorø og Ringsted har været boende sig udi Raadstuen og aflagde sin borger ed paa at ernære sig her i Byen som Mester og Borger udi Skrædder Lauget med anlovning at melde sig ind i Lauget og sig stadig at lade ? med Knive, er død i Ringsted.

d. 5. September indfandt sig Caspar Fals og foreviste Rigtig-Pas og beviser samt aflagde sin borger ed paa at ernære sig her i Byen som Mester i Lauget af nævnte Haandværk, er død.

17. Oktober indfandt sig i Raadstuen Peder Hansen, Bogbinder Svend og beviste med Lærebrev og Pas rigtig at have lært Bogbinder Profession i Kiøbenhaufn og efter begæring aflagde sin borger ed at ernære sig af Bogbinder Profession her i Byen, som ham blev bevilliget og altsaa til Borger og Bogbinder her i Byen antaget, er fløt til Lille Næstved.

Anno 1749

Maj d. 29. mødte Christian Danielsen Falchenberg og paa hove rigtig af hans lovlige Lærebrev af 30. Juni 1734 samt forløste brev af 15. April 1749, beviste at hans Værk Murermester Profession og tilskrev med begæring at maatte antages til ed som borger i Byen til at ernære sig af Murrmester Haandværk, hvilket og blev efterkommet og derpaa aflagde sin borger ed, er død.

Okt. d. 23. fremstod Niels Outzen og aflagde borger ed paa at ermære sig at lioje smaa Mølle? i Byen for Borgerne, død.

Dec d. 4. fremstod Hendrick Giertsen Cordex?og aflagde borger ed paa at ernære sig af Grov Smede Haandværk i Byen og fremviste Attest ? at han har lært sin Profession.

1750

Febr. d. 5. indfandt sig Rasmus Thomsen, barn føt her i Byen og aflgde borger ed at ernære sig af Handskemager Profession, er død i Hospitalet her i Byen.

23. Juli indfandt sig Mathias Kratz indvaander i Næstved og vant sit borgerskab paa herefter at ernære sig at at rejse til Markeder med adskillig smaa Kram, alt sammen blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin borger ed, den 21. December 1752 frasagde han sig denne Handel.

den 12. November indfandt sig Hinrich Gad, indvaaner her ud i Næstved og vandt sit borgerskab paa at ernære sig af Tobakshandler Profession, hvilket han blev bevilliget, er død.

dito fremkom i Raadstuen Thomas Christensen, indvaaner her ud i Byen og aflagde sin borger ed paa herefter at ernære sig af Tobaks Plantage og denne hans ? Tobak finde og køre til Markeder, hvilket hermed blev bevilliget, er død.

Dito mødte Jacob Johansen, Skrædder og vant sit borgerskab paa at ernære sig af Skrædder Proffession her i Byen, hvilket hermed blev bevilliget, er død.

24

Made with FlippingBook - Online magazine maker