Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

d. 13. August

Niels Ibsen skomager aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, er død 1752.

d. 15. December

Ejnar Christensen, Handskemager aflagt sin borgerskabs ed at nære sig af sit Haandværk, er død 1750.

Anno 1699 d. 16. Febr.

Anders Jørgensen, Sadelmager aflagt sin borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk , hans Hustru død 1772.

Anno 1700 d. 5. Januar

Christen Andersen, Skomager aflagt sin Borgerskabs ed, at nære sig af sit Haandværk, død 1735.

d. 5. Februar

Peder Pedersen, Skipper aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, er død.

Anno 1701 d. 17. Marts

Johan Johansen, Handskemager har aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, 1733 d. 9. Maj Fattiggaarden.

d. 25. August

Oliver Hansen, Bødker erhvervet sit Borgerskab og vil ernære sig af sit Haandværk, død.

Anno 1702 d. 11. Maj

Irster Nielsen, Skrædder aflagt sin ed, at ernære sig af sit Haandværk, er død.

Anno 1703 d. 22. Januar

Hans Nielsen adresse frembaaen har aflagt sin Borgerskabs ed at nære sig af sit Haandvæk, død 1733 14. Maj.

Dito Steffen Hansen Pottemager sendt sin Borgerlig ed at vil nære sig af hans Haandværk.

Februar 1.

Benjamin Ginderic aflagde sin Borgerskabsed at vil nære sig af Kiøbmandshandel. Død.

21. December

Hans Christophersen, Snedker aflagt sin Borgerskabs ed og vil nære sig af sit Haandærk. Død.

Anno 1704 d. 7. Januar

Oluf Mathiassen, Feldbereder har aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af hans Handværk. Er død. D. 21. Februar

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker