Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Peder Madsen, Træskomager aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af Træskomager Haandværk. Død 1732 15. Februar i Armod.

d. 28. dito

Erik Pederen aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af hans Uhrmager Haandværk. Død 1732 16. Febr. 1735 Konen.

Dito

Simon Simonsen, Bødker aflagt sin ed at vil nær sig af sit Haandværk, er død.

Dito

Christian Bertelsen Tamdrop, Farver aflagt sin Borger ed at vil nære sig af sin Profession, død i Juni 1735.

d. 21. December

Haagen Andersen, Feldbereder har aflagt sin Borgerlig ed at vil nære sig af sit Haandværk, død.

Anno 1705 d. 9. Juli

Povel Nielsen, Skomager aflagt sin ed at nære sig af hans Haandværk, død.

Anno 1707 d 10.. Februar

Hans Nielsen Siønning, Snedker har aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, er død.

D. 9. Maj

Morten Bruundsen, Kleinsmed har aflagt sin borgerlig ed at nære sig af sit Haandværk, er død.

4. August

Lorentz Jacobsen aflagt sin Borgerlig ed at nære sig af Smaa borgerlig Næring, og lader foruden at være i Byens Taxt af 4 B, nyder Almisse, død.

27. Oktober

Ertman Hermansen, Grovsmed aflagt sin borgerlig ed at vil nære sig af hans Haandværk, se Ringrv. 1732

Anno 1707 d. 3. November

Søren Hansen Jyde aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig som en Daglønner, fattigertal.

Aar 1708 d. 22 Dito

Hans Hansen Puk aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Øltapperi, er død.

d. 13. December

Niels Nielsen Jyde har aflagt sin borgerlig ed, og vil nære sig af smaa borgerlig Næring, er død.

3

Made with FlippingBook - Online magazine maker