Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1722 d. 30. April

Oluf Jensen aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Bødker Haandværk, død.

4. Juni

Knud Gudmundsen, Skomager har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, er død.

d. 6. August

Povel Christophersen aflagt sin borgerlig ed og vil nær sig med Pottemager Haandværk, død.

27. August

Jens Nielsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Bager Haandværk, død.

Anno 1723 d. 28. Januar

Søren Christensen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død.

15. Juli

Johan Geri, Skrædder har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, død.

d. 23. December

Peder Poulen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Øl sal, død.

d. 30. Dito

Rasmus Jensen Fries aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kiøbmandshandel, død 1735

Anno 1724 d. 20. Januar

Christian Poulsen aflagt sin borglig ed og vil ernære sig med Kiøbmandshanel, forarmet.

Dito

Niels Eriksen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Handskemager Haandværk, død i Aaret 1743.

d. 27. Dito

Niels Rasmussen Goest aflagt sin borgerlig ed og vil ære sig af Guldsmed Proffession, 1735 d. 17. Maj opsagt sit borgerskab mundtlig og bagefter forlods d. 16 sin forladelse.

d. 20. April

Niels Rasmussen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Kulsvier Handværk, borte fra Byen.

d. 19. Oktober

Jørgen Simonsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Drejer Haandværk, død.

8

Made with FlippingBook - Online magazine maker