Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1718 d. 13. Januar

Jens Evaldsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, er død.

d. 6. Oktober

Carl Mikkelsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af smaa KIøbmandsskab, er død.

Dito

Fritz Brøgner lige saa, er død.

Dito

Johannes Peter lige saa, er død

Dito

Evald Christophersen lige saa, er død.

Anno 1719 d. 19. Januar

Niels Mathiasen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Kleinsmed Haandværk, Ar 1734 d. 30. skriftlig opsagt sit Borgerskab at vil bo ? inden forlød

Marts d. 1.

Peder Larsen, Grovsmed har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af sit Haandværk, død 1732 d. 15. Febr.

15. Marts

Hans Henrik Gless aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Grovsmed Haandværk, er borte.

Aar 1720 d. 15. Aug.

Christen Nielsen aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af ?, borte af Byen.

Aar 1721 d. 2. Januar

Johan Fridercih Friis aflagt sin borgelig ed og vil nære sig af Tobaks Spinderi, død.

Dito

Jens Ibsten, Slagter har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig med Slagteri, borte.

Dito

Ditmar Godfredsen har aflagt sin borgerlig ed og vil nære sig af Slagteri, død.

d. 6. Februar

Jørgen Pedersen har aflagt sin bogerlig ed og vil nære sig af Skomager Haandværk, død 1735.

7

Made with FlippingBook - Online magazine maker