Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

25. September Johan Henrich Galle mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Feldbereder Profession, som han hafer lært her i Byen, hvortil han blev admitteret og henviist til Lauget der at opfylde sine Pligter., er død. 9. Oktober Peter Møller mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Skomager Profession, som han hafer lært her i Byen, hvortil han blev admitteret og henviist til Lauget at opfylde sine Pligter., død.

1767

d. 19. Februar Rasmus Bendixen mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold samt liden Handel med Træskab, Jydepotter og videre, hvortil han blev admitteret., er død. 19. Februar Johan Nielsen, som for længst hafer beviist at have lært den ? Slagter Profesion, anmeldte sig at ville aflægge sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed, hvortil han blev admitteret at nære sig af den lærte Slagter Profession., er rejst. 5. Marts Henrich Clausen Wedheeløft hafer lært den lovlige Haandskomager Profession her i Byen, hvoraf han agter at nære sig, thi blev han til Boger admitteret og hafer han iøvrigt at opfylde sine Pligter med Lauget efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Laugets Artikler og Anordninger, hvilket han vil som alle andre Forordninger han allerunderdanigst hafer at holde sig efterrettelig., er død.

den 21. Maj Jens Henrich LIndholm admitteret til Borgerskab paa at være Bager her i Byen., er død i Aare t 17?

den 8. Oktober Carl Christian Rolling begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Skomager Profssion, som han hafer lært her i Byen, hvortil han blev admitteret.,er død.

d. 22. Johan Soldat Musikmester vandt sit Borgerskab paa at nære sig deraf.

dito Lorents Jacob Frigast begierede at vinde sit Borgerskab paa at nære sig af Tømmermands Profession, som han nu lovformelig Lærer-Brev beviiste at hafer lært i Shavn? foruden anden Borgerlig Næring nu Borger vil omhænde, hvortil han blev admitteret., er død. den 17. December Bendix Michelsen mødte efter Indkaldele til Borgerskab at tage og erhverve at hafer lært noget nyt til at nære sig af, og derfor maatte bruge saadant, som han kunne paafunde for at tiene noget til Livets Ophold og Byens Skatter, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., opsagt sit Borgerskab formedelst Svaghed i Juli 1769. dito Søren von Holten af Professon Snedker vandt Borgerskab paa at nære sig af samme og tillige holde med noget Værtshushold + ? med Gaarden foran hvor han kommer og indlod sig udi Ægteskab med Enken., er død.

1768

36

Made with FlippingBook - Online magazine maker