Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

LLENYDDIAETH SAESNEG AC YSGRIFENNU CREADIGOL CAMPWS SINGLETON

YN Y BYD IAITH A LLENYDDIAETH SAESNEG 150

RHAGLENNI YMCHWIL

• Llenyddiaeth Saesneg MA drwy Ymchwil ALl RhA • Llenyddiaeth Saesneg PhD/MPhil ALl RhA

• Ysgrifennu Creadigol PhD/MPhil ALl RhA

(QS World Rankings 2022)

PAM ABERTAWE? • Mae galw mawr am lawer o'n staff i roi eu barn arbenigol ar raglenni radio a theledu, ac maent yn ysgrifennu'n rheolaidd ar gyfer y papurau newydd o safon ac adolygiadau o bwys. • Ystyrir bod 93% o'n hallbynnau mewn ymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021). • Byddi di'n cael dy ysbrydoli drwy

RHAGLENNI A ADDYSGIR

• Llenyddiaeth Saesneg MA ALl RhA • Llenyddiaeth Saesneg Cymru MA ALl RhA

• Ysgrifennu Creadigol MA ALl RhA • Ysgrifennu Creadigol (Estynedig) MA ALl RhA

Mae rhaglenni Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ôl-raddedig yn Abertawe yn torri tir newydd a chânt eu harwain gan diwtoriaid sy'n adnabyddus yn rhyngwladol. Mae'r rhaglenni'n arloesol, yn gydweithredol ac yn rhyngddisgyblaethol yn aml. Byddi di'n cael dy fentora gan arbenigwr yn dy ddewis bwnc neu faes astudiaethau, a chei gyfle i gymryd rhan mewn diwylliant ymchwil bywiog. Mae'r cwrs yn dy alluogi i feithrin ystod eang o sgiliau a deialog ymchwil ar draws sawl genre. YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Staff arobryn o ysgrifenwyr proffesiynol sy'n darparu'r addysgu craidd.

astudio ar ein campws Parc Singleton mewn parcdir sy'n edrych dros Fae Abertawe.

CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

gynnwys dyddiaduron Richard Burton, papurau Raymond Williams, a llyfr nodiadau a ailddarganfuwyd yn ddiweddar yn perthyn i Dylan Thomas. • Mae'r Ganolfan ar gyfer Ymchwil Canoloesol a Chyfnod Modern Cynnar (MEMO) yn cynorthwyo staff academaidd a myfyrwyr ôl-raddedig sy'n gweithio ar bynciau hanesyddol, ieithyddol, a llenyddol o'r Cynfyd Diweddar i tua 1800. Mae ei haelodau wedi cael symiau sylweddol o gyllid gan AHRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, ac Ymddiriedolaeth Wellcome dros y blynyddoedd diwethaf. • Mae'r Ganolfan Ymchwil i'r Rhywiau a

• Amrywiaeth eang o opsiynau a modiwlau sy'n elwa o arbenigedd ymchwil unigol aelodau staff. • Amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol, gan gynnwys sesiynau dan arweiniad ysgrifenwyr gwadd a gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant. • Mae hyfforddiant ôl-raddedig ar gael er mwyn gwella datblygiad academaidd a phroffesiynol, yn ogystal â rhaglenni seminar, gweithdai a chynadleddau rhyngwladol. • Mae’r adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol hefyd yn gartref i ganolfannau ymchwil cyffrous, megis Canolfan Ymchwil Llenyddiaeth ac Iaith Saesneg yng Nghymru (CREW). Fel yr arweinydd rhyngwladol cydnabyddedig yn y maes hwn o astudiaethau llenyddol a diwylliannol, mae CREW wedi datblygu rhaglen addysgu ac ymchwil helaeth, caiff fudd o adnoddau unigryw, gan

Diwylliant mewn Cymdeithas (GENCAS) yn gorff ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n dwyn

ynghyd staff a myfyrwyr ôl-raddedig o bob rhan o'r Brifysgol sy'n ymchwilio i rywedd, gan alluogi aelodau i rannu eu harbenigedd a chydweithio. 

Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44Meddyliau Mawr gweler y dudalen nesaf

99

Made with FlippingBook flipbook maker