Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

PEIRIANNEG – RHAGLENNI A ADDYSGIR CAMPWS Y BAE

YN Y BYD (QS World Rankings 2022) PEIRIANNEG 240

RHAGLENNI A ADDYSGIR

Our aim is to help students to become champions of industry, or to be equipped for a career in research. With world-class research centres and a sustained investment programme, Engineering provides a superb environment for you to study or conduct research. Engineers at Swansea pioneered the development of numerical techniques such as the revolutionary finite element method, recognised as one of the top 100 discoveries and developments in UK universities to have changed the world. • Peirianneg Electronig a Thrydanol MSc ALl RhA • Peirianneg Fecanyddol MSc ALl RhA • Peirianneg Gemegol MSc ALl • Peirianneg Gyfathrebu MSc ALl RhA • Peirianneg Gyfrifiadurol MSc ALl RhA • Peirianneg Sifil MSc ALl • Realiti Rhithwir MSc ALl RhA

• Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg MSc ALl • Mecaneg Gyfrifiadurol MSc ALl • Nanowyddoniaeth i Nanodechnoleg MSc ALl RhA • Peirianneg Adeiladu MSc ALl • Peirianneg Awyrofod MSc ALl RhA • Peirianneg Bŵer ac Ynni Cynaliadwy MSc ALl RhA • Peirianneg Deunyddiau MSc ALl RhA

CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau arbenigwyr megis Rolls-Royce, Babcock, Airbus, BAE Systems, HP, Tata Steel a mwy. y Bae gwerth £450 miliwn, gyda lleoliad glan-môr deniadol wrth ymyl bae trawiadol Bae Abertawe, sy’n cynnwys saith adeilad pwrpasol, gyda mwy na 30,000m 2 o le labordy a swyddfa a chyfarpar ymchwil ac addysgu gwerth mwy na £10 miliwn. • Mae gennym ni gyfleusterau o’r radd flaenaf, gan gynnwys Labordy Efelychu Hediadau a Thwnnel Gwynt, Labordy Strwythurau Trwm/ Concrit, Labordy Meteleg, Gweithdy Mecanyddol a Labordy Ffatri Beilot lle ffilmiwyd pennod o Dr Who. • Mae ein Hadrannau wedi cynnal rhai o gysylltiadau cryfaf y brifysgol, felly gall myfyrwyr elwa o berthnasoedd gweithio agos ag PAM ABERTAWE? • Mae ein holl gyrsiau Peirianneg yn y 20 Uchaf yn y DU yn ôl The Times Good University Guide 2022. • Dyfarnwyd sgôr o 100% a statws ‘yn arwain y byd 'neu'n ‘rhagorol yn rhyngwladol' i Beirianneg yn Abertawe ar gyfer Amgylchedd Ymchwil (REF 2021). • Rydym ni wedi ein lleoli ar Gampws

• Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol MSc ALl

Gwnaeth peirianwyr yn Abertawe dorri tir newydd wrth ddatblygu technegau rhifol megis y dull elfennau cyfyngedig chwyldroadol a gydnabyddir fel un o’r 100 darganfyddiad a datblygiad gorau gan brifysgol yn y DU sydd wedi newid y byd.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau achrededig yn cynnig yr wybodaeth a’r sgiliau i fyfyrwyr eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o sectorau, gan gynnwys awyrenneg, ynni glân, lled-ddargludyddion, roboteg, telegyfathrebu, gweithgynhyrchu uwch, adeiladu, cerbydau, bwyd a diod, cynhyrchion cosmetig, fferylliaeth, gofal iechyd a llawer mwy. • Mae ein themâu ymchwil trawsbynciol yn cyfuno timoedd amlddisgyblaethol, gan gyfuno sbectrwm eang o ddisgyblaethau peirianneg sy’n ein

• Ar hyn o bryd, gellir rhannu ein hymchwil ym maes Peirianneg yn bedair thema: Digidol a Chyfrifiadol; Deunyddiau a Gweithgynhyrchu; Dŵr ac Ynni; ac Iechyd, Lles a Chwaraeon. • Mae prosiectau ymchwil yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gydweithio â staff academaidd arbenigol mewn rhai meysydd ymchwil penodol, a gallai hefyd gynnwys cydweithio â diwydiant sy’n gallu cynyddu dy gyflogadwyedd.

helpu ni i fynd i’r afael â heriau byd-eang a chael effaith go iawn.

Gelli di ddechrau’r rhaglen hon ym mis Ionawr hefyd, gweler tudalen 58

108

Made with FlippingBook flipbook maker