Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

PEIRIANNEG – DEUNYDDIAU, MODELU A GWEITHGYNHYRCHU CAMPWS Y BAE

YN Y BYD (QS World Rankings 2022) PEIRIANNEG 240

RHAGLENNI YMCHWIL

• Deunyddiau, Modelu a Gweithgynhyrchu EngD ALl

PROSIECTAU YMCHWIL: Mae 'Canolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) mewn Haenau Diwydiannol Swyddogaethol' bresennol yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau EngD â ffocws diwydiannol, o ddatblygu swbstrad a fformiwleiddiadau haenau cynaliadwy i berfformiad cyrydu a diwedd oes. Mae gan y cynllun gysylltiadau cadarn â chwmnïoedd amlwladol, gan gynnwys Tata Steel UK, Rolls-Royce, BASF, SPTS, NSG Pilkington, a Beckers Industrial Coatings a Grŵp NSG. Mae 'Peirianwyr Ymchwil' yn gweithio yn 'Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu' y Gyfadran yn bennaf, gyda chefnogaeth goruchwylwyr academaidd a diwydiannol. Mae gan y Gyfadran amgylchedd ymchwil bywiog ac mae cyfle i weithio gyda grwpiau ymchwil cadarn, gan gynnwys: SPECIFIC; Canolfan Argraffu a Chotio Cymru; Cyrydu a Chotio; a Lled-dargludyddion.

PAM ABERTAWE? • Mae gan Abertawe enw da

Dyma rai o'r modiwlau nodweddiadol: • Cymhwyso Haenau Metelaidd • Haenau Swyddogaethol • Adneuo Deunyddiau Swyddogaethol

sefydledig am ei rhaglen ymchwil ddoethurol mewn Peirianneg, ac mae wedi cynnig y rhaglen ers ei chreu gan y Cyngor Ymchwil

trwy Argraffu a Chotio • Diraddiad Deunyddiau • Haenau Organig • Electrocemeg

Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ym 1992.

• Mae'r rhaglen 4 blynedd o hyd yn cyfuno prosiect ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant, wedi'i ddiffinio a'i noddi gan bartner diwydiannol, ynghyd â modiwlau sgiliau technegol, ymchwil a phroffesiynol gyda'r nod o wella cyflogadwyedd 'Peirianwyr Ymchwil'. CYLLID Daw pob swydd â bwrsariaeth/cyflog hael gwerth £20,000 a chaiff ffioedd dysgu eu talu ar gyfradd y DU, am gyfnod o bedair blynedd, yn seiliedig ar fodloni gofynion cymhwysedd. Mae cyllid hefyd ar gael ar gyfer costau prosiect, lleoliadau diwydiannol a theithio i ryngweithio

• Technegau Offerynnol a Dadansoddol Cymhwysol • Rheoli Arweinyddiaeth a Chymhlethdod • Moeseg mewn Peirianneg • Sgiliau Rhyngbersonol i Beirianwyr • Entrepreneuriaeth i Beirianwyr Ymchwil • Gwerthusiad Economaidd o Brosiectau Peirianneg Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y Sefydliad Metelau, Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3) ar ran y Cyngor Peirianneg a gall gyfrannu at gofrestriad proffesiynol fel Peiriannydd Siartredig.

a bertawe.ac.uk/gwyddoniaeth-a- pheirianneg/cyrsiau/cyrsiau/engd materials-academy.co.uk

ac arddangos ymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol.

a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

Meddyliau Mawr gweler y dudalen nesaf

109

Made with FlippingBook flipbook maker