Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

ffurf traethawd ymchwil uchafswm o 100,000 gair a’i asesu drwy arholiad llafar (viva voce). MD: Yn ogystal â’r PhD, mae’r Ysgol Feddygaeth yn cynnig gradd ôl-raddedig Doethur mewn Meddygaeth (MD) drwy waith ymchwil wedi’i oruchwylio o fewn grwpiau ymchwil unigol. DProf: Pedair blynedd yn llawn amser, chwe blynedd yn rhan amser fel arfer. Mae Doethuriaeth Broffesiynol yn radd ymchwil wedi’i strwythuro o amgylch maes arfer proffesiynol penodol. Byddi di’n dilyn rhaglen astudio o dan gyfarwyddyd, gan gynnwys cyfnodau o ymarfer a hyfforddiant proffesiynol/diwydiannol cymeradwy, ynghyd â rhaglen ymchwil. Mae’r trefniadau asesu yn cynnwys thesis hyd at 80,000 o eiriau. Mae’r radd yn sicrhau bod proffesiwn a gweithle’r ymgeisydd

yn rhyng-gysylltu drwy’r rhaglen gyfan, er mwyn sicrhau bod y gwaith ymchwil a gynhelir yn berthnasol i’w ymarfer a’i weithle. A ALLAF ASTUDIO’N RHAN AMSER? Mae astudio’n rhan amser yn bosib i fyfyrwyr y DU a rhyngwladol*, ond anogwn i ti gysylltu â’r adran academaidd dan sylw i ofyn cyn cyflwyno cais. Cadwa lygad am y symbol RhA ar ein tudalennau cyrsiau. *Edrych ar ein gwefan i ddarllen yr amodau. DYFARNIAD RHAGORIAETH YMCHWIL ADNODDAU DYNOL Mae Prifysgol Abertawe yn falch o ddal Dyfarniad Rhagoriaeth Ymchwil AD y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydnabyddiaeth o’n hymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfa staff ymchwil.

Rydym ni’n cydnabod y rôl hanfodol y mae staff ymchwil yn ei chwarae yn ein hymchwil sy’n rhagorol yn rhyngwladol ac yn arwain yn fyd-eang. Mae llwyddiant ein staff ymchwil yn sylfaen i’n huchelgais a fydd yn sbarduno ansawdd ymchwil, yn creu amgylchedd addas er mwyn i ymchwil ffynnu, gan sicrhau y caiff effaith ein hymchwil ei chynyddu i’r eithaf. I’r diben hwn, rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd a diwylliant sy’n

wirioneddol gefnogol, lle gall ymchwilwyr ffynnu yn broffesiynol ac yn bersonol.

13

Made with FlippingBook flipbook maker