Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

DY ASTUDIAETHAU

Mae Prifysgol Abertawe’n ymrwymedig i wobrwyo rhagoriaeth academaidd ac anacademaidd ac rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i helpu tuag at gostau astudio. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer tri chynllun bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr o Gymru sy’n astudio cyrsiau Meistr cymwys yn Abertawe. Mae Bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth ac ar gael i fyfyrwyr o Gymru sy’n 60 oed a hŷn. Mae bwrsariaethau ar sail incwm ar gael hefyd, ynghyd â chyllid tuag at astudio mewn gwlad arall os rwyt yn dewis gwneud hynny fel rhan o dy raglen gradd. Am wybodaeth bellach, i wirio a wyt yn bodloni’r meini prawf cymhwyso neu i wneud cais, gweler:

Sgwrs ar Gyllid – Rhan 1

abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu

Sgwrs ar Gyllid – Rhan 2

Sgwrs ar Gyllid – Rhan 3

20 20

Made with FlippingBook flipbook maker