Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

CYNNWYS 04  YMCHWIL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE 08  GRADDAU ÔL-RADDEDIG A ADDYSGIR 10 GRADDAU YMCHWIL ÔL-RADDEDIG 18  ISRADDEDIG I ÔL-RADDEDIG 20 FFIOEDD A CHYLLID 24 YMUNA Â’N CYN-FYFYRWYR NEILLTUOL 26 ABERTAWE A’R RHANBARTH 28 BARN EIN MYFYRWYR 30 STORÏAU MYFYRWYR 32 MAPIAU’R CAMPWS 36 LLETY 40  GYRFAOEDD, SGILIAU A CHYFLOGADWYEDD 42 ASTUDIO A GWEITHIO DRAMOR 44 MAINTEISION ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

46 ACADEMI HYWEL TEIFI 48 UNDEB Y MYFYRWYR

50 CHWARAEON 52  CYFLEUSTERAU 56 LLES A CHYMORTH MYFYRWYR 58  DY GANLLAW I’R CYRSIAU 59 CYRSIAU A–Y 132 SUT I WNEUD CAIS

02

Made with FlippingBook flipbook maker