Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

CAMPWS Y BAE

PARC SINGLETON

COSTAU LLETY Bydd y rhent a deli yn dibynnu ar y preswylfa a’r ystafell rwyt ti’n ei dewis:

RHENT WYTHNOSOL*

LLETY

MATH O YSTAFELL

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Bar Coffi

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Safonol

£95

Cyfleusterau Chwaraeon

Canolfan Iechyd

£134 £139 – £152 £164

Safonol (hunanarlwyol) En suite (hunanarlwyol) Safonol (gyda’r cerdyn arlwyo)

Campws Parc Singleton

Cyfleusterau Chwaraeon

Diogelwch 24 awr

Safonol En suite Fflat Teuluol

£115 £133 £195

Tŷ Beck

En suite En suite â dau wely

£161 – £167 £240

Campws y Bae

Deintyddfa a Meddyg

Golchdy

Tai Preifat

Safonol

£82 – £120

* Mae’r ffioedd yma ar gyfer sesiwn academaidd 2021/2022. Sylwer y bydd graddfa ar gyfer mynediad 2022/2023 yn cael ei chyhoeddi ar ein gwefan cyn gynted ag y byddant wedi’u cadarnhau. ** G elli di ddefnyddio cerdyn talu am arlywaeth ymlaen llaw ym mannau arlwyo’r Brifysgol a bydd £28.00 yr wythnos ynghlwm wrtho. Mae’r credydau yn cael eu gosod bob tymor felly gelli di ddefnyddio cymaint neu gyn lleied ag y dymuna bob wythnos.

Lle i Addoli

Diogelwch 24 awr

Neuadd Fawr

Golchdy

Neuadd Fwyd

Lle i Addoli

Siop Fach

Neuadd Fwyd

Undeb y Myfyrwyr

Siop Fach

Sganio i wylio:

Undeb y Myfyrwyr

39

Made with FlippingBook flipbook maker