Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Mae ein hymchwil yn llywio polisïau iechyd byd-eang ac yn galluogi arloesi dyfeisiau, gwasanaethau a diagnosisau i hybu iechyd a lles da. A chan fod cyfleusterau a staff GIG Cymru mor agos, gall ein hymchwilwyr fanteisio i’r eithaf ar arbenigedd rhyngddisgyblaethol a chyfleusterau o’r radd flaenaf.

Mae ein hymchwil yn ymchwil drosi, gan drosglwyddo syniadau a dealltwriaeth o’r fainc ymchwil, i erchwyn gwely cleifion ac yn ôl eto. Rydym yn arloesi ffyrdd newydd o drin ac atal afiechydon, gwrthdroi stigma, a lleihau pwysau ar y GIG.

RYDYM YN ARLOESI MEWN DIAGNOSIS IECHYD, GWEITHDREFNAU A DYFEISIAU

abertawe.ac.uk/ymchwil/ein-huchafbwyntiau/ arloesi-ym-maes-iechyd

Mae ein hymchwil i ddur wedi arwain at ddatblygu dur ysgafnach, gwyrddach, mwy clyfar a phroses

RYDYM YN CREU ARLOESEDD

gynhyrchu lanach, gan helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

MEWN DUR A’R BROSES CREU DUR

Mae ein campws gwerth miliynau o bunnoedd, sy’n gartref i brosiectau fel SPECIFIC, ac yn agos at bartneriaid y diwydiant Tata Steel,

wedi ein galluogi i weithio ar draws disgyblaethau i greu a datblygu atebion posibl i’r argyfwng hinsawdd.

abertawe.ac.uk/ymchwil/ein-huchafbwyntiau/ arloesedd-dur

05

Made with FlippingBook flipbook maker