Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

ANSAWDD YMCHWIL GYFFREDINOL 86 % YN ARWAIN Y BYD NEU’N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL

O greu dur gwyrddach a glanach; troi plastig yn hydrogen; gwella iechyd y boblogaeth; gwarchod henebion hynafol i; herio a llunio polisi ynghylch tegwch a chydraddoldeb a sicrhau diogelwch unigolion a chymunedau ledled y byd, mae ein hymchwil yn helpu i atal gwrthdaro ac yn cynnig atebion i heriau byd-eang y byd modern. Gelli helpu i newid y byd a goresgyn heriau byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe, drwy weithio gydag academyddion

byd-enwog, lle ystyrir 91% o’n hamgylchedd ymchwil yn arwain at gynhyrchu ymchwil sy’n arwain y byd a chyfleusterau ymchwil rhagorol yn rhyngwladol.

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021)

91 % O’N HAMGYLCHEDD YMCHWIL YN ARWAIN Y BYD (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021)

Darllen ein cylchgrawn ymchwil - Momentwm a darganfydda fwy am ymchwil Prifysgol Abertawe yma:

abertawe.ac.uk/ymchwil

04

Made with FlippingBook flipbook maker