Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

CYFRIFEG A CHYLLID – ARBENIGAETHAU CAMPWS Y BAE

Cei weithio gyda thîm rhyngwladol ardderchog o

RHAGLENNI YMCHWIL

arbenigwyr academaidd

• Cyllid PhD ALl RhA

RHAGLENNI A ADDYSGIR

PAM ABERTAWE? • Rydym yn cynnig rhaglenni

• Cyfrifeg Strategol MSc ALl • Dadansoddeg Ariannol MSc ALl • Rheoli Buddsoddiadau MSc ALl • Technoleg Ariannol (TechAriannol) MSc ALl

• Bancio Rhyngwladol a Chyllid MSc ALl • Cyfrifeg Broffesiynol MSc ALl • Cyllid Cynaliadwy MSc ALl • Cyllid Rhyngwladol MSc ALl

ôl-raddedig sydd wedi'u llywio gan yr ymchwil a’r arloesi diweddaraf. • Byddi di’n astudio yn adeilad yr Ysgol Reolaeth y buddsoddwyd £22 miliwn ynddo. • Rydym yn darparu mannau addysgu ac ystafelloedd astudio dynodedig a chyfleusterau TG, i gyd ar gael ar Gampws y Bae arloesol. • Achrediad corff proffesiynol a chysylltiadau cryf â'r Sefydliad Ariannol Siartredig (CFA).

Rydym yn cynnig cyfres o raglenni MSc uwch ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi astudio cyfrifeg, cyllid neu sydd o gefndiroedd israddedig cysylltiedig ac sydd am arbenigo a gwella eu cyflogadwyedd a'u rhagolygon gyrfa. Mae ein cymuned ffyniannus o fyfyrwyr ôl-raddedig yn hanu o bedwar ban byd, a byddi di’n elwa o'n Campws y Bae arloesol sy'n cynnig mannau addysgu ac ystafelloedd astudio dynodedig, cyfleusterau TG helaeth ac amrywiaeth o feddalwedd arbenigol.

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Economeg, MSc • Economeg a Chyllid, MSc • Gwyddor Actiwaraidd, MSc • Mathemateg a Chyfrifiadura ar gyfer Cyllid, MSc

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Rhaglenni arbenigol uwch y gellir eu cwblhau mewn un flwyddyn, gyda modiwlau'n cael eu haddysgu gan ein cyfadran o safon fyd-eang sy'n meddu ar wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd. • Labordy Cyllid penodol sy'n cynnig mynediad at feddalwedd ariannol a data marchnadoedd.

• Cymorth rhagorol i fyfyrwyr, ochr yn ochr â dy astudiaethau, gan gynnwys mynediad llawn at dîm o arbenigwyr a chynghorwyr gyrfaoedd. • Arbenigedd academaidd ym meysydd rheoli ariannol, technoleg ariannol, dadansoddeg, data mawr, buddsoddi a bancio.

CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

MAE’R ACHREDIADAU’N CYNNWYS:

69

Made with FlippingBook flipbook maker