Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Cyfrifeg Strategol MSc

Roedd yn hanfodol cael addysg fwy trylwyr i'm helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifeg yn fy marn i. Cefais yr wybodaeth angenrheidiol i wella a datblygu fy ngallu yn rhan o’r cwrs. Mae cynnwys y cwrs wedi’i strwythuro o amgylch arholiadau cyfrifeg broffesiynol, ac rwyf eisoes wedi llwyddo mewn tri o’r arholiadau ACCA allanol drwy’r gwaith paratoi a ddarparwyd yn y modiwlau perthnasol.

Adrodd Corfforaethol ac Uwch-reoli Perfformiad yw fy hoff fodiwlau; mae’r darlithydd yn dda iawn ac fe’m helpodd i ddeall y pwnc go iawn. Es i rai gweithgareddau a gynhaliwyd gan Gymdeithas Hong Kong gan mai dyma’r tro cyntaf i mi astudio dramor, ac roeddwn i’n gallu cwrdd â nifer o fyfyrwyr eraill o’m gwlad gartref ac ymgyfarwyddo ag ardal Abertawe.

Cefais yr wybodaeth angenrheidiol i wella a datblygu fy ngallu yn rhan o’r cwrs.

68

Made with FlippingBook flipbook maker