Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

CYFRIFEG A CHYLLID CAMPWS Y BAE

Addysgir yr holl fodiwlau gan academyddion o'r radd flaenaf

RHAGLENNI YMCHWIL

• Cyllid PhD ALl RhA

RHAGLENNI A ADDYSGIR

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Rheoli (Cyllid), MSc • Rheoli (Dadansoddeg Busnes), MSc CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau PAM ABERTAWE? • Achrediad gyda chyrff proffesiynol a chysylltiad â Chymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA), Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA), a Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yn Lloegr a Chymru (ICAEW). • Byddi di’n astudio yn adeilad yr Ysgol Reolaeth y buddsoddwyd £22 miliwn ynddo ar Gampws y Bae. • Rydym yn darparu mannau addysgu ac ystafelloedd astudio dynodedig a chyfleusterau TG, i gyd ar gael ar Gampws y Bae arloesol.

• Rheoli Ariannol Rhyngwladol MFin/MSc ALl

• Cyfrifeg a Chyllid Rhyngwladol MSc ALl • Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr MSc ALl

Rydym yn cynnig rhaglenni Cyfrifeg a Chyllid sy'n addas ar gyfer myfyrwyr ag unrhyw radd israddedig neu sydd am gael gyrfa mewn cyfrifeg neu gyllid. Mae llawer o'n modiwlau'n cynnig achrediad proffesiynol gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA), Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA), Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Lloegr a Chymru (ICAEW) a fydd yn dy gysylltu â chyrff proffesiynol neu’n rhoi eithriadau i ti rhag sefyll arholiadau proffesiynol allweddol.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Addysgu gan arbenigwyr academaidd sydd wedi cael profiad o fri ym meysydd cyfrifeg a chyllid, gan sicrhau dy fod ti'n dysgu'r wybodaeth fwyaf cyfoes sy'n berthnasol i'r diwydiant. • Labordy Cyllid pwrpasol sy'n cynnig mynediad at feddalwedd ariannol arbenigol a data marchnadoedd.

• Cymorth rhagorol i fyfyrwyr, ochr yn ochr â dy astudiaethau, gan gynnwys mynediad llawn at dîm o arbenigwyr a chynghorwyr gyrfaoedd. • Pwyslais ar ymchwil sy'n cynnwys addysgu ymarferol gan dîm o arbenigwyr yn y sector.

MAE’R ACHREDIADAU’N CYNNWYS:

Proffil Myfyriwr gweler y dudalen nesaf

67

Made with FlippingBook flipbook maker