Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

CYFRIFIADUREG CAMPWS Y BAE

YN Y BYD 250 CYFRIFIADUREG

RHAGLENNI YMCHWIL

(Times Higher Education World University Rankings (THE) 2022)

• Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol MSc ALl RhA • Cyfrifiadura Gweledol MRes ALl RhA • Cyfrifiadura a Thechnolegau Rhyngweithio'r Dyfodol MRes ALl RhA • Cyfrifiadureg MSc drwy Ymchwil/ PhD/MPhil ALl RhA

• Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol MSc ALl RhA • Rhesymeg a Chyfrifiannu MRes ALl RhA • Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron MSc ALl RhA

PAM ABERTAWE? • Dyfarnwyd sgôr o 100% ‘yn arwain byd’ a ‘rhagorol yn rhyngwladol’ ar gyfer Effaith Ymchwil Cyfrifiadureg yn Abertawe (REF 2021). • Bydd arbenigwyr llawn

RHAGLENNI A ADDYSGIR

ysbrydoliaeth yn dy addysgu, pobl fel yr Athro Matt Jones, sy’n cael ei gydnabod yn eang fel arweinydd ym maes grymuso cymunedau digidol gwledig yn y DU a ledled y byd sy’n datblygu. • Mae’r Ffowndri Gyfrifiadol gwerth £32.5m wrth wraidd ein holl gyrsiau, gyda chyfleusterau addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf, gan gynnwys Labordy Golwg a Biometreg, Labordy Creu, Labordy Damcaniaeth, Labordy Seiberddiogelwch/Rhwydweithio, diweddaru’n rheolaidd i sicrhau nad yw’r cyfarpar byth yn fwy na thair blwydd oed, ac yn anaml ddim yn fwy na dwy flwydd oed. • Mae ein graddedigion diweddar wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus fel Peirianwyr Meddalwedd, Datblygwyr Llif Gwaith, Rhaglennwyr, Datblygwyr Labordy Defnyddwyr ac Ystafelloedd Delweddu. • Mae ein labordai’n cael eu

• Data Mawr a Deallusrwydd Artiffisial o Safbwynt Defnyddwyr MSc ALl • Cyfrifiadureg MSc ALl RhA • Cyfrifiadureg: Informatique (llwybr Abertawe/Grenoble) MSc ALl • Cyfrifiadureg Uwch MSc ALl RhA

• Gwyddor Data MSc ALl RhA • Seiberddiogelwch MSc ALl RhA • Technoleg Meddalwedd Uwch MSc ALl RhA

Mae Cyfrifiadureg yn Abertawe yn ehangu ac fe’i lleolir yn y Ffowndri Gyfrifiadol newydd sbon gwerth £32.5m, sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf i alluogi ein myfyrwyr a’n staff i wneud ymchwil gyfrifiadol a mathemategol drawsnewidiol. Mae ein labordai – sydd wedi’u rhwydweithio’n llawn – yn defnyddio Windows a Linux, gan gefnogi amrywiaeth eang o feddalwedd, gan gynnwys ieithoedd rhaglenni fel Java, C# a’r fframwaith .NET, C, C++, Haskell a Prolog. Mae’r holl feddalwedd yn ffynhonnell agored ac ar gael neu wedi’i darparu am ddim.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Mae ein rhaglenni MSc yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth drylwyr mae eu hangen arnot ti i ragori yn dy faes, boed hynny drwy astudio pellach, ymchwil neu yrfa sy’n rhoi boddhad

• Rydym ni’n gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys iawn y mae eu diddordebau ymchwil yn canolbwyntio

Gwe a Dadansoddwyr Cymwysiadau Busnes.

ar ein themâu: Grŵp Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol, Grŵp Rhesymeg a Chyfrifiadura, Grŵp Technoleg y Dyfodol a’r Grŵp Diogelwch.

ym maes cyfrifiadureg neu ddiwydiannau cysylltiedig.

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Gwyddor Actiwaraidd, MSc • TAR Uwchradd gyda SAC: Cyfrifiadureg, PGCert

• Caiff prosiectau ymchwil eu llywio drwy gyfranogiad mewn seminarau, gweithdai, gweithgarwch labordy a

gwaith maes, yn ogystal â dy gyfranogiad yn un o’n grwpiau ymchwil sefydledig.

CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

Gelli di ddechrau’r rhaglen hon ym mis Ionawr hefyd, gweler tudalen 58

70

Made with FlippingBook flipbook maker