Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

GWLEIDYDDIAETH, ATHRONIAETH A CHYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL CAMPWS SINGLETON

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021) EFFAITH YMCHWIL YN ARWAIN Y BYD NEU'N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL YSTYRIR BOD 100 %

RHAGLENNI YMCHWIL

• Astudiaethau Datblygu PhD/MPhil ALl RhA • Athroniaeth MA drwy Ymchwil ALl RhA • Athroniaeth PhD/MPhil ALl RhA • Cysylltiadau Rhyngwladol MA drwy Ymchwil ALl RhA

• Cysylltiadau Rhyngwladol MPhil ALl • Datblygu Rhyngwladol MA drwy Ymchwil ALl RhA • Gwleidyddiaeth MA drwy Ymchwil ALl RhA • Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol PhD/MPhil ALl RhA

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Economeg, MSc • Economeg a Chyllid, MSc • Hawliau Dynol, LLM • Heriau Byd-eang: Cyfraith, Polisi ac Ymarfer, MA Astudiaethau Rhyngwladol ac Astudiaethau Cyfryngau yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021). • Gelli di elwa o’n partneriaethau rhyngwladol a'n hymagwedd cydweithredol unigryw at ymchwil a dysgu. PAM ABERTAWE? • Rydym yn cynnig rhaglenni ôl-raddedig wedi'u llywio gan y diweddaraf o ran ymchwil ac arloesi. • Ystyrir bod 69% o'r ymchwil ym maes Gwleidyddiaeth, CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

RHAGLENNI A ADDYSGIR

• Diogelwch a Datblygu Rhyngwladol (Estynedig) MA ALl RhA • Gwleidyddiaeth MA ALl RhA • Polisi Cyhoeddus MA ALl RhA • Polisi Cyhoeddus (Estynedig) MA ALl RhA

• Cysylltiadau Rhyngwladol MA ALl RhA • Cysylltiadau Rhyngwladol (Estynedig) MA ALl RhA • Datblygu a Hawliau Dynol MA ALl RhA • Diogelwch a Datblygu Rhyngwladol MA ALl RhA

Mae gwleidyddiaeth, polisi cyhoeddus, cysylltiadau rhyngwladol, athroniaeth ac astudiaethau datblygu yn ddisgyblaethau sydd wedi archwilio gweledigaethau cymdeithasol gwahanol ers miloedd o flynyddoedd, gan arwain at ein gallu i fynd i'r afael â heriau modern. P'un a oes gen ti ddiddordeb mewn damcaniaeth, astudio llywodraeth a gwleidyddiaeth neu berthnasoedd rhyngwladol, mae'r rhain yn ddisgyblaethau a all gynnal y safonau uchaf o wyddor gymdeithasol ac yn arwain at yrfa ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Cymorth eithriadol i fyfyrwyr, ystod o fentrau cyflogadwyedd, a chysylltiadau â chyflogwyr allweddol i roi hwb i dy brofiad i'r potensial uchaf. • Addysgir pob modiwl gan ein cyfadran o'r radd flaenaf sydd â gwybodaeth helaeth am ddiwydiant ac academaidd yn y maes. • Mae gan fyfyrwyr fynediad at adnoddau hyfforddiant gwerthfawr i wella eu taith ddysgu.

• Amryw o gyfleoedd i ddatblygu dy broffil ar gyfer y dyfodol gyda phrosiect traethawd estynedig a phrofiad gwaith. • Cyfleoedd rheolaidd i gyfranogi a rhwydweithio â siaradwyr gwadd ac ymarferwyr rhyngwladol. • Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatrys

problemau a datblygu sgiliau ymarferol sy’n addas ar gyfer y gweithle proffesiynol.

84

Made with FlippingBook flipbook maker