Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

GWYDDORAU MEDDYGOL A BYWYD CAMPWS SINGLETON

ANSAWDD YMCHWIL CYFFREDINOL YN Y DU 5

RHAGLENNI YMCHWIL

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021)

• Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd PhD/MD/MPhil/MSc drwy Ymchwil ALl RhA

• Gwyddor Ddadansoddol Gymhwysol (LCMS) MRes ALl RhA

PAM ABERTAWE? • Caiff ein cyrsiau gwyddorau

RHAGLENNI A ADDYSGIR

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Gofal Iechyd Cymunedol, Iechyd y Cyhoedd a Gofal Iechyd Sylfaenol • Iechyd y Cyhoedd a'r Boblogaeth • Meddygaeth, Gofal Iechyd a Nyrsio • Proffesiynau Perthynol i Iechyd • Seicoleg a Niwrowyddoniaeth • Byddi di'n elwa o amgylchedd addysgu ac ymchwil amrywiol, lle bydd llawer o gyfleoedd i greu cysylltiadau ar draws disgyblaethau. • Byddi di hefyd yng nghwmni arbenigwyr byd-eang ym meysydd meddygaeth, iechyd a gwyddor bywyd, y mae 85% o'u hymchwil wedi cael ei chydnabod am arwain y byd ac yn rhagorol yn meddygol a bywyd eu haddysgu yn ein Hysgol Feddygaeth sy'n ymhlith y 5 Uchaf yn y DU (Guardian University Guide 2022) ¨ . rhyngwladol gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021. CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

• Addysg Feddygol MSc/PGDip/PGCert ALl RhA • Ffiseg Ymbelydredd Meddygol MSc ALl RhA • Gwyddor Biofeddygol (Biocemeg Glinigol) MSc/PGDip ALl RhA

• Gwyddor Biofeddygol (Microbioleg Glinigol) MSc/PGDip ALl RhA • Gwyddor Glinigol (Ffiseg Feddygol) MSc RhA • Meddygaeth Genomig MSc/PGDip/ PGCert ALl RhA • Nanofeddygaeth MSc/PGDip/PGCert ALl RhA

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig yn y gwyddorau meddygol a bywyd wedi'u dylunio i dy helpu i gymryd y camau nesaf yn dy yrfa neu fynd â dy astudiaethau academaidd ymhellach. Manteisia’n llawn ar ein cyfleusterau o'r radd flaenaf, ein harbenigedd rhyngddisgyblaethol a’n henw da sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ar gyfer ymchwil ac arloesi agored. Mae'r Ysgol Feddygaeth ymysg y goreuon yn gyson yn y DU sy’n golygu bod gennym effaith go iawn o ran gwella iechyd, cyfoeth a lles pobl Cymru a’r byd. Bydd dy ddysgu’n cael ei gyfeirio gan ganfyddiadau diweddaraf staff o’r radd flaenaf ac arloesiadau sy’n torri tir newydd a byddi di’n elwa o ymagwedd ryngbroffesiynol a rhyngddisgyblaethol i wella canlyniadau iechyd.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Gelli di astudio mewn cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf, lle mae 100% o'n hamgylched ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol (Ref 2021). • Gelli di elwa o’n Sefydliad Gwyddor Bywyd gwerth £100m ynghyd ag ystafelloedd Delweddu Clinigol sy'n cynnwys delweddu 3T, MRI a CT cydraniad uchel.

• Teilwra dy astudiaethau o amgylch ymrwymiadau presennol gyda'n fframwaith modiwlaidd a'n hopsiynau astudio ar gyfer dysgu llawn amser neu ran amser, ar-lein, ar y campws neu ddysgu cyfunol. • Gelli di elwa o'r berthynas weithio agos rhwng Prifysgol Abertawe a'r GIG yng Nghymru, sy'n cynnig yr amgylchiadau delfrydol ar gyfer addysgu ac ymchwil ar y cyd.

¨ Safleoedd sy’n benodol i israddedigion sy’n cynnwys asesu ansawdd ymchwil sefydliad.

Gelli di ddechrau’r rhaglen hon ym mis Ionawr hefyd, gweler tudalen 58Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44

87

Made with FlippingBook flipbook maker