Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol a byd-eang i ddiogelu hanes, dylanwadu ar bolisi ac annog diwylliannau agored a meithringar. O ddiogelu safleoedd treftadaeth ddiwylliannol; i lywio a gwella polisi addysg; hyrwyddo dealltwriaeth well o rôl cyfryngau digidol mewn

RYDYM YN DOD Â PHOBL AT EI GILYDD, YN DIOGELU

HANES, AC YN DYLANWADU AR BOLISI

bywyd cyfoes, mae ein hymchwil yn mynd i’r afael â’r materion a’r problemau allweddol.

abertawe.ac.uk/ymchwil/ein-huchafbwyntiau/ diwylliant-cyfathrebu-a-threftadaeth

Rydym yn cydnabod yr heriau byd-eang yr ydym i gyd yn eu hwynebu. O gynnal prosiect adfer morwellt mwyaf y DU, i hedfan yn uchel gyda chondorau yn yr Ariannin gyda SLAM (Labordy Abertawe ar gyfer Symudiad Anifeiliaid) i wella dealltwriaeth o ymrannu mynyddoedd iâ yn Antarctica a chreu adeiladau sy’n harneisio ac yn storio eu hynni eu hunain. Mae’n cymuned academaidd angerddol yn gweithio i frwydro yn erbyn effeithiau’r argyfwng hinsawdd ar gyfer y dyfodol.

RYDYM YN DOD O HYD I

FFYRDD O GADW A DIOGELU’R BYD AR GYFER CENEDLAETHAU’R DYFODOL

abertawe.ac.uk/ymchwil/einhuchafbwyntiau/ dyfodol-cynaliadwy

07

Made with FlippingBook flipbook maker